רש"י על איוב יח כא

<< רש"י על איוב • פרק יח
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יח • יט • כ • כא • 


"אלה משכנות עול" - זה אחריתם