רש"י על איוב יח ב

רש"י על איוב • פרק יח >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יח • יט • כ • כא • 


"קנצי" - סוף

"תבינו" - תשתקו להבין ולשמוע את אשר נדבר