רש"י על איוב יח טו

<< רש"י על איוב • פרק יח
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יח • יט • כ • כא • 


"תשכון" - היא באהלו אלמנה

"מבלי לו" - (שלא תהא שלו) שהרי מת וסוף יזורה על נוהו גפרית