רש"י על איוב יח יא

<< רש"י על איוב • פרק יח >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יח • יט • כ • כא • 


"בלהות" - שדים

"והפיצוהו לרגליו" - (ינפצהו) יחבטוהו על הארץ