רש"י על איוב יד כא

<< רש"י על איוב • פרק יד >>
ג • ד • ה • ו • ז • ט • יא • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


"יכבדו" - יהיו כבידים בכסף ובזהב והוא לא ידע

"ויצערו" - וימעטו מכל טוב והוא לא יבין