רש"י על איוב יד כ

<< רש"י על איוב • פרק יד >>
ג • ד • ה • ו • ז • ט • יא • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


"תתקפהו" - תחזק ממנו ותאנסהו בתקפך ויהלך מן העולם