רש"י על איוב יד כב

<< רש"י על איוב • פרק יד
ג • ד • ה • ו • ז • ט • יא • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


"אך בשרו עליו יכאב" - קשה רימה למת כמחט בבשר החי