רש"י על איוב יד יז

<< רש"י על איוב • פרק יד >>
ג • ד • ה • ו • ז • ט • יא • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


"חתום בצרור" - חתום ומשומר בצרור בגד ככסף ומרגליות שלא תאבד

"ותטפול על עוני" - נתחברת על עוני