רש"י על איוב יד יא

רש"י על איוב • פרק יד
ג • ד • ה • ו • ז • ט • יא • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


"אזלו מים מני ים" - ממקום שנהר בא ויוצא ממקורו הבא מאליו מן הים

׳והנהר׳ הבא משם "יחרב ויבש" לעולם כן איש שכב ולא יקום