<< · מ"ג איוב · ה · ה · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אשר קצירו רעב יאכל ואל מצנים יקחהו ושאף צמים חילם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֲשֶׁר קְצִירוֹ רָעֵב יֹאכֵל וְאֶל מִצִּנִּים יִקָּחֵהוּ וְשָׁאַף צַמִּים חֵילָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֲשֶׁ֤ר קְצִיר֨וֹ ׀ רָ֘עֵ֤ב יֹאכֵ֗ל
  וְאֶֽל־מִצִּנִּ֥ים יִקָּחֵ֑הוּ
    וְשָׁאַ֖ף צַמִּ֣ים חֵילָֽם׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר קצירו" - של רשע

"רעב יאכל" - כי ימות רשע יבואו הרעבים שקיצץ בחייו וישתלמו גזילותיו מנכסיו

"ואל מצנים יקחהו" - כמו ויקחו אליך (שמות כה) כלומר לצורך העני הנושע מצינים וכלי זיין של רשע זה יקחהו השופט הממונה לכך

"ושאף" - ובלע איש איש מן הצמים שגזל בחייו

"חילם" - ממונם שגזל זה בחייו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואל" - הוא כמו ואת וכן וירדפו אל מדין (שופטים ז)וענינו מן כמו כצאתי את העיר (שמות ט)

"מצנים" - המ"ם נוספת וענינו קוצים וכן צנים פחים (משלי כב)

"ושאף" - ענין בליעה והמשכה אל הפה כמו שאפה רוח (ירמיהו ב)

"צמים" - כמו צמאים

"חילם" - עשרם 

מצודת דוד

"אשר קצירו" - נכון בידו אשר קציר שדהו יאכל כל מי אשר ירעב ויתאוה לו

"ואל מצנים יקחהו" - יקחו את הקציר מבין הקוצים ולא ימהרו לקחת כמות שהם עם הקוצים כגונב דבר אשר יתפחד מן הרואים כ"א יבררו האוכל לקחת לעין כל ולא ימצא מי ימחה בידם או להיפך שיקחו הקציר עם הקוצרים ולא ישאירו כלום ולא כדרך המתפחד שחוטף היפה וממהר ללכת לדרכו

"ושאף צמים" - כ"א מן הצמאים אשר האויל הזה הצמיאו בקחת ממנו עשרו הנה בסוף תגבר ידו וכ"א יחזור ויבלע את עושר עצמו מה שגזל זה וכל אחד יקח את שלו

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר", ר"ל (ואני ראיתי)"אשר קצירו רעב יאכל" שבהפך ראה איש שיגע ועמל במעשיו ואוכל קצירו כשהוא רעב, ר"ל שאין לו מה לאכול עד שהגיע עת הקציר שקוצר תבואה שזרע ביגיע כפיו, וכן "(אני ראיתי) אל" האיש אשר "מצנים יקחהו", שיקח את הקציר מבין הקוצים, שבורר תבואתו מן צנים וקוצים שמתערבים בהתבואה, שזה המשיג אכלו בעמל רב ובזיעת אפו יאכל לחם, "ושאף צמים חילם", ראיתי שהאיש הזה הנהנה מיגיע כפיו הוא שואף ובולע צמים וקשורים של חילם, ר"ל חיל בניו המשריש נוהו פתאום, שהעושר של האויל המשריש נוהו פתאום לא יתקיים ביד בניו רק הוא שמור באחרית לאיש הנהנה מיגיע כפו אשר קצירו רעב יאכל שהוא יורישנו:

ביאור המילות

"אשר". מ"ש אני ראיתי נמשך לכל המאמר, אני ראיתי אויל משריש (אני ראיתי) "אשר קצירו רעב יאכל". (אני ראיתי) "אל" (אשר) "מצינים יקחהו". והגם שאחר פעל ראה בא תמיד מלת את, הראיה דפה היא ראית השכל, כמו הבטה שנקשר עם מלת אל בכ"מ, כמו ועיניו אל קדוש ישראל תראינה (ישעיה י"ז), כאשר ראיתי לצור (הושע ט' יג), רעב, בינוני פועל: מצנים, הן הקוצים. כמו לצנים בצדכם (במדבר ל"ג כ"א), ושאף, מענין בליעה, והושאל מן שאיפת האויר שאפה רוח (ירמיה ב' כ"ד).

"צמים" קשרים של "חילם", כמו מבעד לצמתך:
 

<< · מ"ג איוב · ה · ה · >>