רבינו אשר על הש"ס/פסקי הרא"ש/שבועות/פרק ח


אין פסקי הרא"ש על פרק זה