קטגוריה:ט"ז ניסן

אירועים בתולדות עם ישראל

« | ביום ט"ז ניסן | »


  • בשנת ב'מ"ז, לפני 3737 שנה: הפיכת סדום (בראשית יט, כד-כה) (בר"ר)
  • בשנת ב'קצ"ד, לפני 3590 שנה: נולד לוי ליעקב ולאה (בראשית כט, לד)
  • בשנת ב'של"א, לפני 3453 שנה: נפטר לוי (מדרש תדשא ח)
  • בשנת ב'תפ"ח, לפני 3296 שנה, בשנת 41 ליציאת מצרים: הקריבו עומר ראשון בארץ ישראל ואכלו מתבואת ארץ ישראל (יהושע ה, יא)
  • בשנת ב'תפ"ח, לפני 3296 שנה, בשנת 41 ליציאת מצרים: שָׁבַת (הפסיק) המן (יהושע ה, יב)
  • בשנת ג'ת"ד, לפני 2380 שנה, בשנת 12 למלכות אחשורוש: המשתה הראשון של אסתר, לפי חלק מהדעות (אסתר ה, א)
  • בשנת ג'ת"ד, לפני 2380 שנה, בשנת 12 למלכות אחשורוש: המשתה השני של אסתר ותליית המן, לפי חלק מהדעות (אסתר ז, י)
1. מידע נוסף על האירועים יופיע בדרך כלל במקור המצויין או במאמרים בתחתית דף קטגוריה: "ט"ז ניסן".
2. השנים נמנו מבריאת אדם הראשון, בתוספת שנה אחת קודמת הנקראת "שנת תוהו".


ראו גם