פתיחת התפריט הראשי

קטגוריה:ט"ז ניסן

מאורעות בתולדות עם ישראל ותאריכים המוזכרים במקורות שאירעו

« | ביום ט"ז ניסן | »
  • לפני 3733 שנה, בשנת ב'מז (2047): הפיכת סדום (בראשית יט, כד-כה) (בר"ר)
  • לפני 3586 שנה, בשנת ב'קצד (2194): נולד לוי ליעקה ולאה (בראשית כט, לד)
  • לפני 3449 שנה, בשנת ב'שלא (2331): נפטר לוי (מדרש תדשא ח)
  • לפני 3292 שנה, בשנת ב'תפח (2488)שנת 41 ליציאת מצרים: הקריבו עומר ראשון בארץ ישראל ואכלו מתבואת ארץ ישראל (יהושע ה, יא)
  • לפני 3292 שנה, בשנת ב'תפח (2488)שנת 41 ליציאת מצרים: שָׁבַת (הפסיק) המן (יהושע ה, יב)
  • לפני 2376 שנה, בשנת ג'תד (3404)שנת 12 למלכות אחשורוש: המשתה הראשון של אסתר, לפי חלק מהדעות (אסתר ה, א)
  • לפני 2376 שנה, בשנת ג'תד (3404)שנת 12 למלכות אחשורוש: המשתה השני של אסתר ותליית המן, לפי חלק מהדעות (אסתר ז, י)
שים לב.png
1. מידע נוסף על המקורות תמצאו בדרך כלל במקור המצויין, או בתחתית הדף ב-מאמרים בקטגוריה "ט"ז ניסן"
2. השנים שנכתבו כאן נמנות מבריאת אדם הראשון. אנו מונים גם שנה לפני הנקראת "שנת תוהו". ויש להוסיף שנה על הכתוב כאן.

ראה גם