קטגוריה:מידת הרחמים

כינויים: רחמים, חמלה
ניגוד: מידת האכזריות
טקסטים עיקריים: - אורחות צדיקים שער הרחמים -