דברים רבה ג ד

<< · דברים רבה · ג · ד · >>

ד.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "וְשָׁמַר ה' אֱלֹהֶיךָ לְךָ" מהו ושמר אמר רבי שמואל בר נחמן כל מה שישראל אוכלים בעולם הזה מכח הברכות שברכם בלעם הרשע אבל ברכות שברכו אותן האבות משומרין הן לעתיד לבא שנאמר "וְשָׁמַר ה' אֱלֹהֶיךָ וְגוֹ'"

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף אמר ר' חלבו למה"ד ליתום שהיה מתגדל אצל בע"ה היה אוכל משלו ושותה משלו ומתכסה משלו ולמדו אומנות. אותו היתום אומר כל מה שאני אוכל ושותה ומתכסה מתוך שכרי הוא מחשבו. א"ל אותו בעל הבית חייך כל מה שאתה אוכל ומתכסה בכח חבית של מים שאת ממלא לי בכח עץ אחד שאתה מבקע לי אבל שכרך צרור ומונח לך. כך כל מה שישראל אוכלים בעולם הזה בכח היסורים שהן באין עליהם אבל שכרן צרור ומשומר לעתיד לבא שנאמר "וְשָׁמַר ה' אֱלֹהֶיךָ לְךָ וְגוֹ'".

ומהו "אֶת הַבְּרִית וְאֶת הַחֶסֶד". אמר רבי חייא שלשה מדות טובות יש ביד ישראל ואלו הן ביישנים ורחמנים וגומלי חסדים

  • ביישנים מנין? שנאמר (שמות כ, יז): "ובעבור תהיה יראתו על פניכם"
  • גומלי חסדים מנין? שנאמר (דברים ז, יב): "וְשָׁמַר ה' אֱלֹהֶיךָ לְךָ אֶת הַבְּרִית וְאֶת הַחֶסֶד":