קטגוריה:מידת האכזריות

כינויים: אכזריות
ניגוד: מידת הרחמים
טקסטים עיקריים: - אורחות צדיקים שער האכזריות -