פתיחת התפריט הראשי
כינויים: אכזריות
ניגוד: מידת הרחמים
טקסטים עיקריים: - אורחות צדיקים שער האכזריות -