ביאור:ימי לידתם ופטירתם של השבטים

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


יום לידתם ופטירתם של השבטים, כפי הנראה כל המקורות מסתמכים על ה"מדרש תדשא" ומקורו בספר היובלים/כח אך יש להם נוסחאות שונים.

שם השבט ילקוט שמעוני מדרש תדשא שינויי נוסחאות רבינו בחיי
ראובן י"ד כסלו כנ"ל -- כנ"ל
שמעון כ"ח טבת כ"א טבת הערה בדפוס וינה ט"ו טבת כמו התדשא
לוי ט"ז ניסן כנ"ל דפוס וינה א' ניסן כמו התדשא
יהודה ט"ו סיון כנ"ל הערה בדפוס וינה ה' אלול כמו התדשא
יששכר י' אב כנ"ל דפוס וינה ד' אב כמו התדשא
זבולן ז' תשרי אינו נזכר אינו נזכר כמו הילקוט
דן ט' אלול כנ"ל -- כנ"ל
נפתלי ה' תשרי ה' סיון -- כמו הילקוט
גד י' תשרי י' חשון -- י' חשון
אשר כ' שבט כנ"ל דפוס וינה ב' שבט
הערה בדפוס וינה כ"ב שבט
כמו התדשא
יוסף אינו נזכר כ"א תשרי א' תשרי א' תמוז
בנימין י"א חשון לא נזכר בהוספה מכת"י י"א בנימין לא מת כמו הילקוט
אפרים ומנשה באייר ושבט לא נזכרו -- באדר ואייר