קטגוריה:א' אב

אירועים בתולדות עם ישראל

« | ביום ראש חדש אב | »


  • בשנת א'תרנו, לפני 4127 שנה: נראו ראשי ההרים לאחר שהתחילו מי המבול ליחסר (בראשית ח, ה) (לשיטת רבי אליעזר (ע"פ רש"י))
  • בשנת ב'תפז, לפני 3296 שנה, בשנת 40 ליציאת מצרים: נפטר אהרן הכהן (במדבר לג, לח)
  • בשנת ג'שלח, לפני 2445 שנה, בשנת חורבן בית ראשון: ראה יחזקאל את הנבואה על פורענות צור (יחזקאל כו, א)
  • בשנת ג'תיג, לפני 2370 שנה: עלו עזרא הסופר וסייעתו מבבל לירושלים (עזרא ז, ט)
1. מידע נוסף על האירועים יופיע בדרך כלל במקור המצויין או במאמרים בתחתית דף קטגוריה: "א' אב".
2. השנים נמנו מבריאת אדם הראשון, בתוספת שנה אחת קודמת הנקראת "שנת תוהו".


ראו גם