קטגוריה:א' אב

מאורעות בתולדות עם ישראל ותאריכים המוזכרים במקורות שאירעו

« | ביום ראש חדש אב | »
  • לפני 4124 שנה, בשנת א'תרנו (1656): נראו ראשי ההרים לאחר שהתחילו מי המבול ליחסר (בראשית ח, ה) (לשיטת רבי אליעזר (ע"פ רש"י))
  • לפני 3293 שנה, בשנת ב'תפז (2487)שנת 40 ליציאת מצרים: נפטר אהרן הכהן (במדבר לג, לח)
  • לפני 2442 שנה, בשנת ג'שלח (3338)שנת חורבן בית ראשון: ראה יחזקאל את הנבואה על פורענות צור (יחזקאל כו, א)
  • לפני 2367 שנה, בשנת ג'תיג (3413): עלו עזרא הסופר וסייעתו מבבל לירושלים (עזרא ז, ט)
שים לב.png
1. מידע נוסף על המקורות תמצאו בדרך כלל במקור המצויין, או בתחתית הדף ב-מאמרים בקטגוריה "א' אב"
2. השנים שנכתבו כאן נמנות מבריאת אדם הראשון. אנו מונים גם שנה לפני הנקראת "שנת תוהו". ויש להוסיף שנה על הכתוב כאן.

ראה גם