ערוך השולחן חושן משפט

ספר
ערוך השולחן
על חושן משפט


אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט · העתיד


בו יבואר כל הדינים וההלכות הכתובים בשולחן ערוך חושן משפט, עם כל הדינים המפוזרים בספרי האחרונים.
וכל דין ודין בארתי במקומו בטעמו בעזרת השם יתברך, על פי הצעות וראיות מגדולי הפוסקים.
והכל בלשון צח וקל, ובסדר נכון, כאשר עיניך תחזינה מישרים בפנים הספר.

מאת הגאון המפורסם מורנו ורבנו הרב רבי יחיאל מיכל זצ"ל בהרב רבי אהרן הלוי עפשטיין ז"ל, אב בית דין קהילת נאווהרדק; בעל המחבר ספר אור לישרים על ספר הישר לרבנו תם, וערוך השולחן על ארבעה חלקי שולחן ערוך.[1]


תוכן · הקדמת המחבר · מידע על הספר · המהדורה המקורית · מידע על מהדורה זו


מהדורה מקורית: ווארשא-פיעטרקוב, תרמ"ד-תרס"ז
מהדורת ויקיטקסט מבוססת על המהדורה המקורית ודפוסי הצילום שנעשו ממנה, עם תיקונים והוספות
מלאכת העריכה החלה בחודש סיון, תשס"ו


תוכןעריכה

 
צילום שער הספר לחלק הראשון של "חושן משפט" מהמהדורה הראשונה שיצאה לאור בווארשא, תרמ"ד (החלק הראשון של הספר שיצא לאור).

רשימת המספרים לכל סימני חושן משפטעריכה

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנבנגנדנהנונזנחנטססאסבסגסדסהסוסזסחסטעעאעבעגעדעהעועזעחעטפפאפבפגפדפהפופזפחפטצצאצבצגצדצהצוצזצחצטקקאקבקגקדקהקוקזקחקטקיקיאקיבקיגקידקטוקטזקיזקיחקיטקכקכאקכבקכגקכדקכהקכוקכזקכחקכטקלקלאקלבקלגקלדקלהקלוקלזקלחקלטקמקמאקמבקמגקמדקמהקמוקמזקמחקמטקנקנאקנבקנגקנדקנהקנוקנזקנחקנטקסקסאקסבקסגקסדקסהקסוקסזקסחקסטקעקעאקעבקעגקעדקעהקעוקעזקעחקעטקפקפאקפבקפגקפדקפהקפוקפזקפחקפטקצקצאקצבקצגקצדקצהקצוקצזקצחקצטררארברגרדרהרורזרחרטריריאריבריגרידרטורטזריזריחריטרכרכארכברכגרכדרכהרכורכזרכחרכטרלרלארלברלגרלדרלהרלורלזרלחרלטרמרמארמברמגרמדרמהרמורמזרמחרמטרנרנארנברנגרנדרנהרנורנזרנחרנטרסרסארסברסגרסדרסהרסורסזרסחרסטעררעאערברעגרעגרעדרעהרעורעזרעחרעטרפרפארפברפגרפדרפהרפורפזרפחרפטרצרצארצברצגרצדרצהרצורצזרצחרצטששאשבשגשדשהשושזשחשטשישיאשיבשיגשידשטושטזשיזשיחשיטשכשכאשכבשכגשכדשכהשכושכזשכחשכטשלשלאשלבשלגשלדשלהשלושלזשלחשלטשמשמאשמבשמגשדמשמהשמושמזשמחשמטשנשנאשנבשנגשנדשנהשנושנזשנחשנטשסשסאשסבשסגשסדשסהשסושסזשסחשסטשעשעאשעבשעגשעדשעהשעושעזשעחשעטשפשפאשפבשפגשפדשפהשפושפזשפחשפטשצשצאשצבשצגשצדשצהשצושצזשצחשצטתתאתבתגתדתהתותזתחתטתיתיאתיבתיגתידתטותטזתיזתיחתיטתכתכאתכבתכגתכדתכהתכותכז

סדר ההדפסה במהדורה המקוריתעריכה

העימוד המקורי (שנשמר גם במהדורות הצילום הרבות) מעיד שהדפסת הכרכים המקוריים לחושן משפט היה כך:

  1. הלכות דיינים ועדות, דהיינו סימנים א'-ל"ח = דפים א-מב (42 דפים); לפניהם באו 3 דפים ממוספרים, שבהם "כבוד מלך" (דף א) והקדמת המחבר (דפים ב-ג). סה"כ 45 דפים. דברי הקדמה צורפו לכרך הראשון של חושן משפט, שהרי זה היה החלק הראשון שהוציא המחבר לאור.
  2. הלכות הלואה, דהיינו סימנים ל"ט-ע"ד = דפים ב-ס (59 דפים).
  3. הלכות טוען ונטען, דהיינו סימנים ע"ה-צ"ו = דפים ב-מג (42 דפים).
  4. הלכות גביית מלוה, גביית חוב מהיתומים, גביית חוב מנכסים משועבדים, אפותיקי, העושה שליח לגבות חובו, הרשאה, ערב, דהיינו סימנים צ"ז-קל"ב = דפים ב-נג (52 דפים). אמנם אין ציון שמות לכל חטיבות ההלכות בכרך זה, ובסופו מצויין רק "בסייעתא דשמיא סליק החלק הראשון".
  5. הלכות חזקת מטלטלין, חזקת קרקעות, הלכות נזקי שכנים, שותפים בקרקע, חלוקת שותפות, מצרנות, הלכות שותפים, שלוחין, דהיינו סימנים קל"ג-קפ"ח = דפים ב-עג (72 דפים). אמנם אין ציון שמות לכל חטיבות ההלכות בכרך זה, ובסופו מצויין אך ורק "בסייעתא דשמיא סליק הלכות שלוחין".
  6. הלכות מקח וממכר, אונאה ומקח טעות, מתנה, מתנת שכיב מרע, השבת אבידה, נחלות, פקדון, שומר שכר, אומנים, שוכר, חכירות וקבלנות, שכירות פועלים, שאלה, גניבה, גזילה, נזיקין, נזקי ממון, חובל בחבירו, דהיינו סימנים קפ"ט-תכ"ז = דפים ב-רסו (265 דפים). הכל נדפס ברציפות ובמיספור רצוף (מלבד בסוף הלכות אונאה ומקח טעות בסוף סימן ר"מ ששם נראה אולי כסוף כרך), ויש ציון רצוף לחטיבות ההלכות השונות בכותרות העמודים ובתחילת כל חטיבה (בשונה מהכרכים הקודמים של חושן משפט).

במהדורות הצילום הנפוצות נדפס חושן משפט בשני כרכים:

  1. חושן משפט סימנים א'-קפ"ח (1-5)
  2. חושן משפט סימנים קפ"ט-תכ"ז (6)

דברי פתיחהעריכה

(ראו עוד את ההערה על הדפסת הספר שמופיע בסוף הלכות טריפות בחלק יורה דעה.)

הלכות דייניםעריכה

סימנים א-כז

הלכות עדותעריכה

סימנים כח-לח

הלכות הלואהעריכה

סימנים לט-עד

הלכות טוען ונטעןעריכה

סימנים עה-צו

הלכות גביית מלוהעריכה

סימנים צז-קו

הלכות גביית חוב מהיתומיםעריכה

סימנים קז-קי

הלכות גביית חוב מנכסים משועבדיםעריכה

סימנים קיא-קטז

הלכות אפותיקיעריכה

סימנים קיז-קכ

הלכות העושה שליח לגבות חובועריכה

סימן קכא

הלכות הרשאהעריכה

סימנים קכב-קכח

הלכות ערבעריכה

סימנים קכט-קלב

הלכות חזקת מטלטליןעריכה

סימנים קלג-קלט

הלכות חזקת קרקעותעריכה

סימנים קמ-קנב

הלכות נזקי שכניםעריכה

סימנים קנג-קנו

הלכות שותפים בקרקעעריכה

סימנים קנז-קע

הלכות חלוקת שותפותעריכה

סימנים קעא-קעד

הלכות מצרנותעריכה

סימן קעה

הלכות שותפיםעריכה

סימנים קעו-קפא

הלכות שלוחיןעריכה

סימנים קפב-קפח

הלכות מקח וממכרעריכה

סימנים קפט-רכו

הלכות אונאה ומקח טעותעריכה

סימנים רכז-רמ

הלכות מתנהעריכה

סימנים רמא-רמט

הלכות מתנת שכיב מרעעריכה

סימנים רנ-רנח

הלכות השבת אבידהעריכה

סימנים רנט-ערה

הלכות נחלותעריכה

סימנים רעו-רצ

הלכות פיקדוןעריכה

סימנים רצא-שב

הלכות שומר שכרעריכה

סימנים שג-שה

הלכות אומניםעריכה

סימן שו

הלכות שוכרעריכה

סימנים שז-שיט

הלכות חכירות וקבלנותעריכה

סימנים שכ-של

הלכות שכירות פועליםעריכה

סימנים שלא-שלט

הלכות שאלהעריכה

סימנים שמ-שמז

הלכות גניבהעריכה

סימנים שמח-שנח

הלכות גזילהעריכה

סימנים שנט-שעז

הלכות נזיקיןעריכה

סימנם שעח-שפח

הלכות נזקי ממוןעריכה

סימנים שפט-תיט

הלכות חובל בחבירועריכה

סימנים תכ-תכז

הערותעריכה

  1. ^ נוסח השער המופיע כאן מבוסס בעיקרו על שער הספר כפי שהוא מופיע ברבות ממהדורות הצילום, אבל נעשו בו כמה שינויים קלים כדי להתאים אותו לצרכי מהדורת ויקיטקסט.