ערוך השולחן חושן משפט

ספר
ערוך השולחן
על חושן משפט


אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט · העתיד


בו יבואר כל הדינים וההלכות הכתובים בשולחן ערוך חושן משפט, עם כל הדינים המפוזרים בספרי האחרונים.
וכל דין ודין בארתי במקומו בטעמו בעזרת השם יתברך, על פי הצעות וראיות מגדולי הפוסקים.
והכל בלשון צח וקל, ובסדר נכון, כאשר עיניך תחזינה מישרים בפנים הספר.

מאת הגאון המפורסם מורנו ורבנו הרב רבי יחיאל מיכל זצ"ל בהרב רבי אהרן הלוי עפשטיין ז"ל, אב בית דין קהילת נאווהרדק; בעל המחבר ספר אור לישרים על ספר הישר לרבנו תם, וערוך השולחן על ארבעה חלקי שולחן ערוך.[1]


תוכן · הקדמת המחבר · מידע על הספר · המהדורה המקורית · מידע על מהדורה זו


מהדורה מקורית: ווארשא-פיעטרקוב, תרמ"ד-תרס"ז
מהדורת ויקיטקסט מבוססת על המהדורה המקורית ודפוסי הצילום שנעשו ממנה, עם תיקונים והוספות
מלאכת העריכה החלה בחודש סיון, תשס"ו


תוכן עריכה

 
צילום שער הספר לחלק הראשון של "חושן משפט" מהמהדורה הראשונה שיצאה לאור בווארשא, תרמ"ד (החלק הראשון של הספר שיצא לאור).

רשימת המספרים לכל סימני חושן משפט עריכה

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנבנגנדנהנונזנחנטססאסבסגסדסהסוסזסחסטעעאעבעגעדעהעועזעחעטפפאפבפגפדפהפופזפחפטצצאצבצגצדצהצוצזצחצטקקאקבקגקדקהקוקזקחקטקיקיאקיבקיגקידקטוקטזקיזקיחקיטקכקכאקכבקכגקכדקכהקכוקכזקכחקכטקלקלאקלבקלגקלדקלהקלוקלזקלחקלטקמקמאקמבקמגקמדקמהקמוקמזקמחקמטקנקנאקנבקנגקנדקנהקנוקנזקנחקנטקסקסאקסבקסגקסדקסהקסוקסזקסחקסטקעקעאקעבקעגקעדקעהקעוקעזקעחקעטקפקפאקפבקפגקפדקפהקפוקפזקפחקפטקצקצאקצבקצגקצדקצהקצוקצזקצחקצטררארברגרדרהרורזרחרטריריאריבריגרידרטורטזריזריחריטרכרכארכברכגרכדרכהרכורכזרכחרכטרלרלארלברלגרלדרלהרלורלזרלחרלטרמרמארמברמגרמדרמהרמורמזרמחרמטרנרנארנברנגרנדרנהרנורנזרנחרנטרסרסארסברסגרסדרסהרסורסזרסחרסטעררעאערברעגרעגרעדרעהרעורעזרעחרעטרפרפארפברפגרפדרפהרפורפזרפחרפטרצרצארצברצגרצדרצהרצורצזרצחרצטששאשבשגשדשהשושזשחשטשישיאשיבשיגשידשטושטזשיזשיחשיטשכשכאשכבשכגשכדשכהשכושכזשכחשכטשלשלאשלבשלגשלדשלהשלושלזשלחשלטשמשמאשמבשמגשדמשמהשמושמזשמחשמטשנשנאשנבשנגשנדשנהשנושנזשנחשנטשסשסאשסבשסגשסדשסהשסושסזשסחשסטשעשעאשעבשעגשעדשעהשעושעזשעחשעטשפשפאשפבשפגשפדשפהשפושפזשפחשפטשצשצאשצבשצגשצדשצהשצושצזשצחשצטתתאתבתגתדתהתותזתחתטתיתיאתיבתיגתידתטותטזתיזתיחתיטתכתכאתכבתכגתכדתכהתכותכז

סדר ההדפסה במהדורה המקורית עריכה

העימוד המקורי (שנשמר גם במהדורות הצילום הרבות) מעיד שהדפסת הכרכים המקוריים לחושן משפט היה כך:

  1. הלכות דיינים ועדות, דהיינו סימנים א'-ל"ח = דפים א-מב (42 דפים); לפניהם באו 3 דפים ממוספרים, שבהם "כבוד מלך" (דף א) והקדמת המחבר (דפים ב-ג). סה"כ 45 דפים. דברי הקדמה צורפו לכרך הראשון של חושן משפט, שהרי זה היה החלק הראשון שהוציא המחבר לאור.
  2. הלכות הלואה, דהיינו סימנים ל"ט-ע"ד = דפים ב-ס (59 דפים).
  3. הלכות טוען ונטען, דהיינו סימנים ע"ה-צ"ו = דפים ב-מג (42 דפים).
  4. הלכות גביית מלוה, גביית חוב מהיתומים, גביית חוב מנכסים משועבדים, אפותיקי, העושה שליח לגבות חובו, הרשאה, ערב, דהיינו סימנים צ"ז-קל"ב = דפים ב-נג (52 דפים). אמנם אין ציון שמות לכל חטיבות ההלכות בכרך זה, ובסופו מצויין רק "בסייעתא דשמיא סליק החלק הראשון".
  5. הלכות חזקת מטלטלין, חזקת קרקעות, הלכות נזקי שכנים, שותפים בקרקע, חלוקת שותפות, מצרנות, הלכות שותפים, שלוחין, דהיינו סימנים קל"ג-קפ"ח = דפים ב-עג (72 דפים). אמנם אין ציון שמות לכל חטיבות ההלכות בכרך זה, ובסופו מצויין אך ורק "בסייעתא דשמיא סליק הלכות שלוחין".
  6. הלכות מקח וממכר, אונאה ומקח טעות, מתנה, מתנת שכיב מרע, השבת אבידה, נחלות, פקדון, שומר שכר, אומנים, שוכר, חכירות וקבלנות, שכירות פועלים, שאלה, גניבה, גזילה, נזיקין, נזקי ממון, חובל בחבירו, דהיינו סימנים קפ"ט-תכ"ז = דפים ב-רסו (265 דפים). הכל נדפס ברציפות ובמיספור רצוף (מלבד בסוף הלכות אונאה ומקח טעות בסוף סימן ר"מ ששם נראה אולי כסוף כרך), ויש ציון רצוף לחטיבות ההלכות השונות בכותרות העמודים ובתחילת כל חטיבה (בשונה מהכרכים הקודמים של חושן משפט).

במהדורות הצילום הנפוצות נדפס חושן משפט בשני כרכים:

  1. חושן משפט סימנים א'-קפ"ח (1-5)
  2. חושן משפט סימנים קפ"ט-תכ"ז (6)

דברי פתיחה עריכה

(ראו עוד את ההערה על הדפסת הספר שמופיע בסוף הלכות טריפות בחלק יורה דעה.)

הלכות דיינים עריכה

סימנים א-כז

הלכות עדות עריכה

סימנים כח-לח

הלכות הלואה עריכה

סימנים לט-עד

הלכות טוען ונטען עריכה

סימנים עה-צו

הלכות גביית מלוה עריכה

סימנים צז-קו

הלכות גביית חוב מהיתומים עריכה

סימנים קז-קי

הלכות גביית חוב מנכסים משועבדים עריכה

סימנים קיא-קטז

הלכות אפותיקי עריכה

סימנים קיז-קכ

הלכות העושה שליח לגבות חובו עריכה

סימן קכא

הלכות הרשאה עריכה

סימנים קכב-קכח

הלכות ערב עריכה

סימנים קכט-קלב

הלכות חזקת מטלטלין עריכה

סימנים קלג-קלט

הלכות חזקת קרקעות עריכה

סימנים קמ-קנב

הלכות נזקי שכנים עריכה

סימנים קנג-קנו

הלכות שותפים בקרקע עריכה

סימנים קנז-קע

הלכות חלוקת שותפות עריכה

סימנים קעא-קעד

הלכות מצרנות עריכה

סימן קעה

הלכות שותפים עריכה

סימנים קעו-קפא

הלכות שלוחין עריכה

סימנים קפב-קפח

הלכות מקח וממכר עריכה

סימנים קפט-רכו

הלכות אונאה ומקח טעות עריכה

סימנים רכז-רמ

הלכות מתנה עריכה

סימנים רמא-רמט

הלכות מתנת שכיב מרע עריכה

סימנים רנ-רנח

הלכות השבת אבידה עריכה

סימנים רנט-ערה

הלכות נחלות עריכה

סימנים רעו-רצ

הלכות פיקדון עריכה

סימנים רצא-שב

הלכות שומר שכר עריכה

סימנים שג-שה

הלכות אומנים עריכה

סימן שו

הלכות שוכר עריכה

סימנים שז-שיט

הלכות חכירות וקבלנות עריכה

סימנים שכ-של

הלכות שכירות פועלים עריכה

סימנים שלא-שלט

הלכות שאלה עריכה

סימנים שמ-שמז

הלכות גניבה עריכה

סימנים שמח-שנח

הלכות גזילה עריכה

סימנים שנט-שעז

הלכות נזיקין עריכה

סימנם שעח-שפח

הלכות נזקי ממון עריכה

סימנים שפט-תיט

הלכות חובל בחבירו עריכה

סימנים תכ-תכז

הערות עריכה

  1. ^ נוסח השער המופיע כאן מבוסס בעיקרו על שער הספר כפי שהוא מופיע ברבות ממהדורות הצילום, אבל נעשו בו כמה שינויים קלים כדי להתאים אותו לצרכי מהדורת ויקיטקסט.