ערוך השולחן אבן העזר

ספר
ערוך השולחן
על אבן העזר


אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט · העתיד


בו יבואר כל הדינים וההלכות הכתובים בשולחן ערוך אבן העזר, עם כל הדינים המפוזרים בספרי האחרונים.
וכל דין ודין בארתי במקומו בטעמו בעזרת השם יתברך, על פי הצעות וראיות מגדולי הפוסקים.
והכל בלשון צח וקל, ובסדר נכון, כאשר עיניך תחזינה מישרים בפנים הספר.

מאת הגאון המפורסם מורנו ורבנו הרב רבי יחיאל מיכל זצ"ל בהרב רבי אהרן הלוי עפשטיין ז"ל, אב בית דין קהילת נאווהרדק; בעל המחבר ספר אור לישרים על ספר הישר לרבנו תם, וערוך השולחן על ארבעה חלקי שולחן ערוך.[1]


תוכן · הקדמת המחבר · מידע על הספר · המהדורה המקורית · מידע על מהדורה זו


מהדורה מקורית: ווארשא-פיעטרקוב, תרמ"ד-תרס"ז
מהדורת ויקיטקסט מבוססת על המהדורה המקורית ודפוסי הצילום שנעשו ממנה, עם תיקונים והוספות
מלאכת העריכה החלה בחודש סיון, תשס"ו


תוכן עריכה

 
צילום שער הספר ל"אבן העזר" במהדורת פיעטרקוב.

רשימת המספרים לכל סימני אבן העזר עריכה

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנבנגנדנהנונזנחנטססאסבסגסדסהסוסזסחסטעעאעבעגעדעהעועזעחעטפפאפבפגפדפהפופזפחפטצצאצבצגצדצהצוצזצחצטקקאקבקגקדקהקוקזקחקטקיקיאקיבקיגקידקטוקטזקיזקיחקיטקכקכאקכבקכגקכדקכהקכוקכזקכחקכטקלקלאקלבקלגקלדקלהקלוקלזקלחקלטקמקמאקמבקמגקמדקמהקמוקמזקמחקמטקנקנאקנבקנגקנדקנהקנוקנזקנחקנטקסקסאקסבקסגקסדקסהקסוקסזקסחקסטקעקעאקעבקעגקעדקעהקעוקעזקעח

חלקים חסרים עריכה

שלוש חטיבות של הלכות מתוך ספר "ערוך השולחן" חסרות במהדורה המקורית שיצא לאור בחיי המחבר, וכן בדפוסי הצילום הרבים שנעשו ממנה. שתי חטיבות חסרות הם מחלק "יורה דעה", ואחת מחלק "אבן העזר", כדלהלן:

  • הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים (יורה דעה סימנים קכ"ג-קפ"ב, סה"כ 60 סימנים חסרים)
  • הלכות נדרים ושבועות (יורה דעה סימנים ר"ג-רל"ט, סה"כ 37 סימנים חסרים)
  • הלכות כתובות (אבן העזר סימנים ס"ו-קי"ח, סה"כ 52 סימנים חסרים)

הסיבה לחסרונם של הלכות אלו במהדורה המקורית אינה ידועה. אבל האזכורים הרבים לסימנים האלה בשאר הספר הם הוכחה לכך שהלכות אלו אכן נכתבו על ידי המחבר.

הלכות עבודה זרה מ"יורה דעה" והלכות כתובות מ"אבן העזר" עדיין חסרות ולא נדפסו מעולם. אולם לגבי הלכות נדרים ושבועות מ"יורה דעה", עצם כתב-ידו של המחבר לסימנים אלה נמצא בידי צאצאיו (משפחת בר-אילן), והחלק הובא לדפוס על ידי הרב שמחה פישביין בשנת תשנ"ב (למעלה ממאה שנים מאז שיצאה המהדורה הראשונה).

במפתחות לסימני "ערוך השולחן" על יורה דעה ואבן העזר, אנו מביאים את הכותרות לאותם סימנים שעדיין חסרים היום (הלכות עבודה זרה והלכות כתובות) כפי שהם מובאים ב"שולחן ערוך", ללא קישורים. לא הבאנו את מספר הסעיפים לכל סימן, כי איננו יודעים כמה סעיפים נעשו בהם על ידי מחבר "ערוך השולחן". וחבל על דאבדין.

אבל לגבי סימני הלכות נדרים ושבועות בחלק יורה דעה, אנו מביאים את הכותרות לסימנים החסרים האלה לפי מהדורתו של הרב פישביין, וכן את מספר הסעיפים בכל סימן, אבל בלי קישורים לסימנים עצמם. זאת בגלל שאסור להעתיק סימנים אלו על פי חוק ועל פי הלכה, ללא רשותם המפורשת של בעלי זכויות היוצרים.

סדר ההדפסה במהדורה המקורית עריכה

העימוד המקורי (שנשמר גם במהדורות הצילום הרבות) מעיד שהארגון בהדפסת הכרכים המקוריים היה כך:

  • הלכות פריה ורביה ואישות, דהיינו סימנים א-כ"ה = דפים ב-פב (81 דפים).
  • הלכות קידושין, דהיינו סימנים כ"ו-ס"ה = דפים א-קו (106 דפים).
  • הלכות כתובות, דהיינו סימנים ס"ו-קי"ח לא נדפסו, והן עדיין חסרות.
  • הלכות גיטין, דהיינו סימנים קי"ט-קנ"ד בתוספת "סדר הגט" = דפים ב-קמה (144 דפים).
  • הלכות מיאון, ויבום וחליצה, וסוטה, ואונס, ומפתה, ומוציא שם רע, דהיינו סימנים קנ"ה-קע"ח בתוספת "סדר חליצה" = דפים ב-סג (62 דפים).

במהדורות הצילום הנפוצות נדפס אבן העזר כולו בכרך אחד.

הלכות פריה ורביה עריכה

הלכות אישות עריכה

הלכות קידושין עריכה

הלכות כתובות עריכה

הלכות כתובות (סימנים ס"ו-קי"ח) חסרות ב"ערוך השולחן". כותרות הסימנים מובאות להלן כפי שהן מופיעות בשולחן ערוך.

הלכות גיטין עריכה

סדר הגט עריכה

הלכות מיאון עריכה

הלכות יבום עריכה

הלכות חליצה עריכה

סדר חליצה עריכה

הלכות חליצה ויבום עריכה

הלכות אונס ומפתה עריכה

הלכות סוטה עריכה

הערות עריכה

  1. ^ נוסח השער המופיע כאן מבוסס בעיקרו על שער הספר כפי שהוא מופיע ברבות ממהדורות הצילום, אבל נעשו בו כמה שינויים קלים כדי להתאים אותו לצרכי מהדורת ויקיטקסט.