ערוך השולחן

ספר
ערוך השולחן
על שולחן ערוך


אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט · העתיד


בו יבואר כל הדינים וההלכות הכתובים בארבעה חלקי שולחן ערוך, עם כל הדינים המפוזרים בספרי האחרונים.
וכל דין ודין בארתי במקומו בטעמו בעזרת השם יתברך, על פי הצעות וראיות מגדולי הפוסקים.
והכל בלשון צח וקל, ובסדר נכון, כאשר עיניך תחזינה מישרים בפנים הספר.

מאת הגאון המפורסם מורנו ורבנו הרב רבי יחיאל מיכל זצ"ל בהרב רבי אהרן הלוי עפשטיין ז"ל, אב בית דין קהילת נאווהרדק; בעל המחבר ספר אור לישרים על ספר הישר לרבנו תם, וערוך השולחן על ארבעה חלקי שולחן ערוך.[1]


תוכן · הקדמת המחבר · מידע על הספר · המהדורה המקורית · מידע על מהדורה זו


מהדורה מקורית: ווארשא-פיעטרקוב, תרמ"ד-תרס"ז
מהדורת ויקיטקסט מבוססת על המהדורה המקורית ודפוסי הצילום שנעשו ממנה, עם תיקונים והוספות
מלאכת העריכה החלה בחודש סיון, תשס"ו


תוכן

עריכה
ערוך השולחן
 
צילום שער הספר במהדורה המקורית של "אורח חיים" (דפוס פיעטרקוב), מתחילת הכרך על הלכות פסח
צילום שער הספר במהדורה המקורית של "אורח חיים" (דפוס פיעטרקוב), מתחילת הכרך על הלכות פסח
מחבר יחיאל מיכל הלוי אפשטיין
שפת המקור עברית
סוגה הלכה
נושא הלכה
קטלוגים
VIAF  317130665
הספרייה הלאומית    001783906
לעיון נוסף
  ויקיפדיה ערוך השולחן
אנציקלופדיית דעת     

פרויקט זה מתפתח ומתרחב במשך הזמן. עד עכשיו ההדירו התורמים את החלקים הבאים מתוך הספר "ערוך השולחן":

ראו גם:

עריכה

קישורים חיצוניים:

עריכה

הערות

עריכה
  1. ^ נוסח השער המופיע כאן מבוסס בעיקרו על שער הספר כפי שהוא מופיע ברבות ממהדורות הצילום, אבל נעשו בו כמה שינויים קלים כדי להתאים אותו לצרכי מהדורת ויקיטקסט.