ערוך השולחן יורה דעה/הערה על הדפסת הספר

אמר המחבר:

כבר מילתי אמורה בהקדמה לספרי "ערוך השולחן" על חושן משפט, מה ראיתי על ככה ומה הגיע אלי, ולמותר לכפול הדברים.

והנה ספרי הנ"ל הדפסתי, ויצא לאור עד סימן קפ"ט[1], ורבים ידרשוהו. ועם כל זה אין בי כוח לגמור הדפסתו עד גמירא, יען כי אין מדרכי לסבב ולעשות תחבולות להוציא הוצאותי כי רב הוא.

ועיני נשואות אל ה' לגומרו, וגם על אבן העזר המסודר אצלי מראשיתו עד אחריתו.

ולכן אמרתי להדפיס עתה על הלכות שחיטה וטריפות, וסידורו ואופנו כמעשה הראשון. ויען כי הכל ממשמשין בו, ואולי אבנה ממנו להוציא לאור כל האמור למעלה. ולה' התשועה ועל עמך ברכתך סלה.

הערותעריכה

  1. ^ ולא עד בכלל. מסימן קפ"ט ועד סוף חושן משפט יצאו בכרך אחד בסופו של דבר.