ספרי על דברים כ יא


קיח.

והיה אם שלום תענך . יכול אפילו מקצתן? תלמוד לומר ופתחה לך , כולה ולא מקצת.

קיט.

והיה כל העם הנמצא בה . לרבות כנענים שבתוכה.

יהיו לך למס ועבדוך . אמרו "מקבלים עלינו מסים ולא שעבוד", "שעבוד ולא מסים" - אין שומעים להם; עד שיקבלו עליהם זו וזו.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כ יא - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-20-11