ספרי על דברים כ ב

<< ספרי על דברים • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • יח • יט • כ • ק.

והיה כקרבכם אל המלחמה . יכול זה יום שקרבים בו למלחמה? כשהוא אומר שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה . אמור, הא מה תלמוד לומר והיה כקרבכם אל המלחמה ? (סוטה מב) כיון שמגיעים לספר (=גבול) , כהן מתנה עליהם כל התנאים הללו.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כ ב - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-20-02