ספרי על דברים כא יד

<< ספרי על דברים • פרק כא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • יד.

והיה אם לא חפצת בה . הכתוב מבשרך שאתה עתיד לשנאותה.

ושלחתה לנפשה . ולא לבית אלהיה.

ושלחתה . בגט, כדברי רבי יונתן. ואם היתה חולה, ימתין לה עד שתבריא. קל וחומר לבנות ישראל, שהם קדושות וטהורות.

טו.

( ומכור ) לא תמכרנה בכסף . אין לי אלא שלא ימכר בכסף. מנין שלא יתננה במתנה, ושלא יעשה בה טובה? תלמוד לומר ומכור לא תמכרנה ( בכסף ).

טז.

לא תתעמר בה . לא תשתמש בה. דבר אחר לא תתעמר בה (כדברי ר' יונתן. ד"א,) הרי זו אזהרה (לב"ד) [לבד].

תחת אשר עניתה . אפילו לאחר מעשה יחידי.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כא יד - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-21-14