ספרי על דברים כא ו


קמו.

וכל זקני העיר ההוא . אפילו הם מאה. לפי שאמרנו למעלה ג' וחמשה, יכול אף כאן כן? ת"ל ועל זקני העיר ההוא , ואפילו הם מאה.

ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל . על מקום עריפתה של עגלה. יכול יעלו מן הנחל ויאמרו? ת"ל בנחל , שתהיה (אמירתם וענייתם) [רחיצתם ואמירתם] בנחל.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כא ו - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-21-06