ספרי על דברים כא יא.

כי תצא למלחמה. במלחמת הרשות הכותב (אולי "הכתוב") מדבר.

על אויביך . כנגד אויביך.

ונתנו ה' א-להיך . אם עשית כל האמור בענין, סוף שה' א-להיך נותנו בידך.

ב.

ושבית שביו . לרבות כנענים שבה.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כא י - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-21-10