ספרי על דברים כא יא

<< ספרי על דברים • פרק כא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • ג.

וראית בשביה . בשעת שביה.

ד.

אשת . אף על פי שהיא אשת איש.

ה.

יפת תואר . אין לי אלא בזמן שהיא יפת תואר. מנין אף על פי שהיא כעורה? ת"ל וחשקת , אף על פי שאינה יפת תואר.

ו.

ולקחת לך לאשה . שלא תאמר, "הרי זו לאבא" "הרי זו לאחי".


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כא יא - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-21-11