ספרי על דברים יז ז


יז.

יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו, ויד כל העם באחרונה . (סנהדרין סה) מצוה בעדים להמיתו.

ומנין שאם לא מת ביד עדים, שימות ביד כל אדם? תלמוד לומר ויד כל העם באחרונה .

ובערת הרע מקרבך . בער עושה הרעות מישראל.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יז ז - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-17-07