התורה והמצוה על דברים יז ז

<< | התורה והמצוה על דבריםפרק י"ז • פסוק ז' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולותפירוש מלבי"ם על ספרי על דברים יז ז:

יז.

יד העדים . הוא פי' על וסקלתם באבנים , שהעדים ירגמו בו האבן הראשונה. ואם לא מת באבן זו, תהיה יד העם באחרונה. ובסנהדרין מה הוכיח מזה, דנקטעה יד העדים פטור. עיין ברמב"ם (הל' סנהדרין פי"ד ה"ח).

ומ"ש " ובערת הרע - בער עושה הרעות”, מרמז שבענין זה השוו שאר חייבי מיתות לרוצח. אם אינו יכול להמית במיתה הכתובה בו - ימיתהו בכל מיתה שיוכל, כדי לבער עושה רעות. ועי' בכ"מ שם.

קיצור דרך: mlbim-dm-17-07