ספרי על דברים יז ה


יד.

ההוא . ולא אנוס ולא שוגג ולא מוטעה.

ההיא . ולא אנוסה ולא שוגגת ולא מוטעת.

וסקלתם באבנים . יכול באבנים מרובות? תלמוד לומר (ויקרא כח) באבן .

אי באבן, יכול באבן אחת? תלמוד לומר באבנים . אמור מעתה, לא מת בראשונה ימות בשניה.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יז ה - פירוש מלבי"ם על הספרי.


קיצור דרך: mdrjhlka-dm-17-05