ספרי על דברים יז ב

<< ספרי על דברים • פרק יז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • ט.

כי ימצא . בעדים. (מכלל) שנאמר להלן על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר , זה בנין אב. שכל מקום שנאמר " ימצא " - בשנים עדים ובשלשה עדים הכתוב מדבר.

י.

באחד שעריך . מה תלמוד לומר? לפי שנאמר והוצאת את האיש ההוא או את האשה ההיא אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך . (כתובות מה) שומע אני שער (שנמצאו בו, ולא שער) שנדונו בו! ת"ל " שעריך " " שעריך " לגז"ש - מה " שעריך " האמור (להלן) [כאן] שער שנמצאו בו, ולא שער שנדונו בו; אף " שעריך " האמור (כאן) [להלן], שער שנמצאו בו ולא שער שנדונו בו.

יא.

[איש או אשה . מה תלמוד לומר?] (סנהדרין פט) לפי שמצינו שהנדחים [המרובים] בסייף. יכול אף (המדיחים) [המועטים]? תלמוד לומר את האיש או את האשה .

וסקלתם באבנים ומתו . לפי שמצינו (סנהדרין קיא) שאין עושין עיר הנדחת, לא על פי (עד אחד) [יחיד], ולא ע"פ (האשה) [שנים]. יכול יהא פטור? תלמוד לומר איש או אשה אשר יעשה את הרע בעיני ה' א-להיך לעבור בריתו .

קרוי ה' שמות,

 • חרם,
 • תועבה,
 • שנאוי,
 • משוקץ,
 • עול.

(ד"א, המקרא) [והמקום] קרא לו חמשה שמות,

 • רע
 • ומפר ברית,
 • מנאץ,
 • מכעיס,
 • ממרה.

(וחמשה) [וגורם חמשה] דברים,

 • מטמא את (הארץ) [המקדש],
 • מחלל את השם
 • [ומסלק את השכינה
 • ומפיל את ישראל בחרב
 • ומגלה אותם מארצם.]


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יז ב - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-17-02