ספרי על דברים יז י

<< ספרי על דברים • פרק יז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב.

ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר ה'. על הוראת בית דין הגדול שבירושלים חייבים מיתה, ואין חייבים מיתה על הוראת בית דין שביבנה.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יז י - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-17-10