ספרי על במדבר ז פז

<< | ספרי על במדברפרק ז' • פסוק פ"ז | >>
א • ב • ג • ו • ט • י • יב • יג • יד • יז • יח • פד • פה • פו • פז • פח • פט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


כל הבקר לעולה שנים עשר פרים. למה נאמר לפי שהוא אומר פר אחד בן בקר מלמד שכולם כשרו לעולה. או כבש נתפרש בו כשר לעולה וכולם לא כשרו לעולה ת"ל פר אחד מגיד שכולם כשרו למעלה מעלים על כל אחד ואחד שהקריב שני עשר פרים אילים שנים עשר. הם הם שהתנדבו ולא אירע בהם פסול: זאת חנכת המזבח אחרי המשח אותו. לענין שאמרנו:ראו גם: התורה והמצוה על במדבר ז פט - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-bm-07-87