פתיחת התפריט הראשי


קמז. ויקריבו נשיאי ישראל שומע אני שהיו הדיוטות ונתמנו תלמוד לומר ראשי בית אבותם. ולא ראשי בית אבותם לבד אלא אף נשיאי שבטים, נשיאים בני נשיאים הם (נשיאי המטות) [העומדים על הפקודים] הם שהיו ממונים עליהם במצרים, שנאמר ויכו שוטרי בני ישראל.


ראו גם: התורה והמצוה על במדבר ז ב - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-bm-07-02