ספרי על במדבר ז ב

<< ספרי על במדבר • פרק ז >>
א • ב • ג • ו • ט • י • יב • יג • יד • יז • יח • פד • פה • פו • פז • פח • פט • קמז. ויקריבו נשיאי ישראל שומע אני שהיו הדיוטות ונתמנו תלמוד לומר ראשי בית אבותם. ולא ראשי בית אבותם לבד אלא אף נשיאי שבטים, נשיאים בני נשיאים הם (נשיאי המטות) [העומדים על הפקודים] הם שהיו ממונים עליהם במצרים, שנאמר ויכו שוטרי בני ישראל.


ראו גם: התורה והמצוה על במדבר ז ב - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-bm-07-02