ספרי על במדבר ז יד

<< | ספרי על במדברפרק ז' • פסוק י"ד |
א • ב • ג • ו • ט • י • יב • יג • יד • יז • יח • פד • פה • פו • פז • פח • פט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולותקנו. כף אחת שעושה מה שבתורה אחת, עשרה זהב היא של זהב ומשקלה של כסף או היא של כסף ומשקלה של זהב, ת"ל כל זהב הכפות עשרים ומאה הא אין עליך לומר כלשון אחרון אלא כלשון ראשון היא של זהב ומשקלה של כסף. מלאה קטורת זו קטורת נדבה.


ראו גם: התורה והמצוה על במדבר ז יד - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-bm-07-14