ספרי על במדבר ז יז

| ספרי על במדברפרק ז' • פסוק י"ז | >>
א • ב • ג • ו • ט • י • יב • יג • יד • יז • יח • פד • פה • פו • פז • פח • פט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פר אחד בן בקר. שלא היה בעדרו כמוהו:

איל אחד. שלא היה בעדרו כמוהו:

כבש אחד בן שנתו לעולה. מגיד שכולם כשרים לעולה. או כבש שנתפרש בו כשר לעולה, ושאר כולם לא הוכשרו? תלמוד לומר "פר אחד ואיל אחד", מגיד שכולם כשרים לעולה:

ושעיר עזים אחד. לכפר על קבר התהום:

ולזבח השלמים בקר שנים. מגיד שכולם כשרו לזבח השלמים. או בקר שנתפרש בו, כשר לזבח השלמים, ושאר כולם לא הוכשרו לזבח השלמים? ת"ל לזבח השלמים. מגיד שכולן כשרו לזבח השלמים:

קנז. זה קרבן נחשון משלו הביא ולא שגבה מן שבטו והביא.

זה קרבן זה מביא נדבה ואין היחיד מביא נדבה.

זה קרבן זה מביא חטאת שלא על חטא, ואין היחיד מביא חטאת שלא על חטא, זה דוחה את השבת ואת הטומאה ואין היחיד דוחה את השבת ואת הטומאה.

.


ראו גם: התורה והמצוה על במדבר ז יז - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-bm-07-17