ספרי על במדבר ז פו

<< ספרי על במדבר • פרק ז >>
א • ב • ג • ו • ט • י • יב • יג • יד • יז • יח • פד • פה • פו • פז • פח • פט • קסא. כפות זהב שתים עשרה למה נאמר לפי שהוא אומר כף אחת עשרה זהב היא של זהב ומשקלה של כסף. אתה אומר היא של זהב ומשקלה של כסף, או היא של כסף ומשקלה של זהב, ת"ל כל זהב הכפות עשרים ומאה, הא אין עליך לומר כלשון אחרון אלא כלשון הראשון, היא של זהב ומשקלה של כסף. כפות זהב שתים עשרה מעלים על כל אחד [ואחד כאלו] (ש) הקריב י"ב כפות זהב. שתים עשרה הן הן שהחנדבו ולא אירע בהן פסול.


ראו גם: התורה והמצוה על במדבר ז פו - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-bm-07-86