סידור/נוסח עדות המזרח

דף זה מציג סידור כללי (וחלקי בינתיים) שחלקיו הוקלדו ממקורות שונים. לשני סידורים בנוסח עדות המזרח שהם סידורים מלאים שעברו תהליך של הגהה, ראו את סידור מהדורת שליח ציבור (לפי הבן איש חי) וסידור ספרדים קורפו (סידור שיצא לאור ביוון מלווה בתרגום ליוונית).

סידור, מחזורים וסדרים - נוסח עדות המזרח
השכמה ברכה על נטילת ידייםברכות השחרברכות התורה
תיקון חצות
ימי החול תפילת שחרית שחרית עד פסוקי דזמרה, פתיחת אליהו, בקשות, סדר עטיפת טלית, ברכה לאחר יציאה מהבית, ברכה כניסה לבית הכנסת, תפילת חנה, מודעה וגילוי דעת, קודם פרשת העקידה, תפילת שחרית, פרשת העקידה פסוקי דזמרה, שמונה עשרה - חול, סדר לימוד לחודש ניסן
תפילת מנחה
תפילת ערבית
קריאת שמע על המטה
שבת ערב הדלקת נרות שבתערבית של שבתקידוש

חלקי התפילה: שיר השיריםידיד נפשקבלת שבתלכה דודימזמור שיר ליום השבתה' מלך גאות לבשבמה מדליקיןתפילת עמידה לליל שבת

יום שחרית של שבתמוסף של שבתקידושזמירות שבתמנחה של שבתמסכת שבת

חלקי התפילות: פסוקי דזמרהתפילת עמידה לבוקר שבתתפילת עמידה למוסף שבתתפילת עמידה למנחת שבת

מוצאי שבת אלפא ביתאערבית למוצ"שסדר הבדלה
המוציא לחם מן הארץברכה על נטילת ידייםבורא מיני מזונות • בורא פרי הגפן • בורא פרי העץ • בורא פרי האדמה • שהכל נהיה בדברו • ברכות הריחברכת המזוןמעין שלושבורא נפשות • סדר ברכות אירוסין ונישואין • ברית מילה • פדיון הבן • תפילת הדרך • ברכת הלבנהמים אחרוניםברכה על קשת
מועדים
כללי הללהדלקת נרות ליום טובמקראי מועדתפילת עמידה - אמצעית שלש רגלים
מחזורי תפילות שלש הרגלים סוכות
 • כללי: הושענות | סדר קבלת האושפיזין | ברכה ללולב | ברכת לישב בסוכה | הלל | קריאות התורה לסוכות | מזמורי החג - תהלים מב-מג
 • יום ראשון של סוכות: ערבית לליל ראשון | שחרית ליום ראשון | מוסף לסוכות | מנחה לסוכות
 • חול המועד סוכות: ערבית לחול המועד | שחרית לחול המועד | מוסף לחול המועד
 • שבת חול המועד סוכות: ערבית לשבת חול המועד | שחרית לשבת חול המועד | מוסף לשבת חול המועד | מנחה לשבת חול המועד
 • הושענא רבה: תיקון ליל הושענא רבה | שחרית | הושענות | מוסף להושענא רבה | חבטת ערבה
 • שמיני עצרת: ערבית | שחרית | תיקון הגשם | מוסף | מנחה
 • שמחת תורה: ערבית | שחרית שמחת תורה | הקפות | קריאת התורה ותפילות סמוכות לה | מוסף
פסח
 • כללי: ספירת העומר | הלל | קריאות התורה לפסח | מזמור החג
 • ערב החג: סדר בדיקת חמץ | סדר ביעור חמץ | סדר הקרבת קרבן פסח
 • יום טוב ראשון של פסח: ערבית לליל ראשון | הגדה של פסח | שחרית ליום ראשון | תיקון הטל | מוסף ליום טוב | מנחה ליום טוב
 • חול המועד פסח: ערבית לחול המועד | שחרית לחול המועד | מוסף לחול המועד | נוסח קצירת העומר (למוצאי החג הראשון)
 • שבת חול המועד פסח: ערבית לשבת חול המועד | שחרית לשבת חול המועד | מוסף לשבת חול המועד | מנחה לשבת חול המועד
 • שביעי של פסח: ערבית | לימוד לליל שביעי של פסח | שחרית | שירת הים | מוסף


קטגוריה:פיוטי ההגדה של פסח

שבועות
 • כללי: קריאת התורה לשבועות
 • יום ראשון של שבועות: ערבית לליל ראשון • שחרית ליום ראשון • מוסף ליום ראשון • מנחה לשבועות
 • יום שני של שבועות: ערבית לליל שני (ע"פ מנהג אשכנז המערבי) • ערבית לליל שני (ע"פ מנהג אשכנז המזרחי) • שחרית ליום שני • מוסף ליום שני
 • תיקון ליל שבועות
ימים נוראים חודש אלול סליחות לחודש אלולסדר התרת נדריםסדר התרת קללות
ראש השנה הדלקת נרות ליום טובמנחה לערב ראש השנהערבית לראש השנהקידוששחרית ליום ראשוןתקיעת שופרמוסף • סדר הוצאת ספר תורה • קריאת התורה • שחרית ליום שני
יום כיפור
פורים ערבית לפורים • שחרית לפורים • קריאה לפוריםמגילת אסתר • ברכות המגילה • על הניסים
חנוכה סדר הדלקת נרות חנוכהקריאה לימי חנוכההלל שלםעל הניסים
ספירת העומר סדר ספירת העומר, שיר בר יוחאי, שיר ואמרתם כה לחי, אמר רבי עקיבא
תעניות תשעה באב קריאה לתשעה באב • קינות • מגילת איכה
י"ז בתמוז סליחות לשבעה עשר בתמוז
צום גדליה סליחות לצום גדליה
עשרה בטבת סליחות לעשרה בטבת
תענית אסתר סליחות לתענית אסתר
ראש חודש ויום טוב... מוסף לראש חודש, סדר יום כפור קטן, סדר הלל, קריאה לחודש ניסן, ברכת האילנות
סדר הסליחות סליחות לתחלואי ילדים, סליחות לחמישי, סליחות לשני תנינא, ברכת ההפטרה ו(פרשיות השבוע), ברכת הגומל


ראה גםעריכה