פתיחת התפריט הראשי

סדר
תפילות
כמנהג ק״ק ספרדים
מתורגמות יונית
מאת
יוסף ב׳ שלמה נחמולי הי״ו
נדפסו
בהוצאות המתרגם
בשותפות ﬠם

ה״ו אברהם מ׳ יצחקי הי״ו


פה קורפו יע״א
שנת ובשם ה׳ אקרא לפ״ג‏[1]
בבית דפוס המתרגם הי״ו

תוכן הענייניםעריכה

הערהעריכה

  1. ^ היינו שנת ה'תרמ"ה

ראו עודעריכה