משתמש:Ori229/כל דפי משנה תורה/זרעים

זרעיםעריכה

הלכות כלאיםעריכה

ראשון: א ב ג ד ה ו ז ח ט

שני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז

שלישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח

רביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז

חמישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד

ששי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז

שביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה

שמיני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד

תשיעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא

עשירי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב

הלכות מתנות ענייםעריכה

ראשון: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו

שני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ

שלישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג

רביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז

חמישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז

ששי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז

שביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו

שמיני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח

תשיעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט

עשירי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט

הלכות תרומותעריכה

ראשון: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו

שני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז

שלישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד

רביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא

חמישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו

ששי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט

שביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג

שמיני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז

תשיעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י

עשירי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו

אחד עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח

שנים עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב

שלושה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז

ארבעה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא

חמשה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב

הלכות מעשרותעריכה

ראשון: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז

שני: א ב ג ד ה ו ז ח

שלישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה

רביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח

חמישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג

ששי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב

שביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג

שמיני: א ב ג ד ה ו ז ח ט

תשיעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג

עשירי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג

אחד עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו

שנים עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח

שלושה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא

ארבעה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י

הלכות מעשר שני ונטע רבעיעריכה

ראשון: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד

שני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז

שלישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה

רביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב

חמישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו

ששי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז

שביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ

שמיני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו

תשיעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג

עשירי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא

אחד עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז

הלכות ביכורים ושאר מתנות כהונה שבגבוליןעריכה

ראשון: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז

שני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא

שלישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד

רביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז

חמישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו

ששי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ

שביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג

שמיני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו

תשיעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב

עשירי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז

אחד עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל

שנים עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד

הלכות שמיטה ויובלעריכה

ראשון: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב

שני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד

שלישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא

רביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל

חמישי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג

ששי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו

שביעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב

שמיני: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ

תשיעי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל

עשירי: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז

אחד עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא

שנים עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז

שלושה עשר: א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג