פתיחת התפריט הראשי

רמב"ם הלכות תרומות ה ג

רמב"םעריכה

דפוסעריכה

הקשות והמלפפון מין אחד כל מין חטים אחד כל מין תאנים וגרוגרות ודבילה א' ותורם מזה על זה וכל שהוא כלאים בחבירו לא יתרום מזה על זה אפילו מן היפה על הרע כיצד היו לו חמשים סאה חיטין וחמשים סאה שעורים בבית אחד והפריש על הכל שני סאין חיטין אינן תרומה וכל שאינו כלאים בחבירו תורם מן היפה על הרע אבל לא מן הרע על היפה ואם תרם תרומתו תרומה חוץ מן הזונין על החטים מפני שאינן אוכל אדם.

מפרשי הרמב"םעריכה

כעת קיים בוויקיטקסט רק את פירוש הכסף משנה על הרמב"ם בשלמותו. חילקנו אותו לפרקים ולא לפי ההלכות הבודדות של הרמב"ם. יתר מפרשי הרמב"ם חסרים לנו בוויקיטקסט כרגע. מוזמנים להעלות את החומר אם הוא קיים בידכם. ראו בקטגוריה:מפרשי רמב"ם. תודה.