משתמש:Dovi/תורה על פי המסורה

שים לב: דף זה התחיל כדף ניסיוני במרחב האישי של משתמש.
מאז שולב התוכן שלו במקום אחר.
יש לשמור את הדף הזה במתכונתו כתיעוד היסטורי,
ואין לבצע בו שינויים נוספים.קיצור דרך: DOVI-TORAH

מידע על התקנת גופנים לטעמי המקרא במסך המחשב
שער מקרא · שער תורה · שער נביאים · שער כתובים · מקראי מועד · ויבינו במקרא (אודיו) · מידע על גופנים · English
תקציר המבוא למהדורה · המבוא המלא למהדורה · הערות הנוסח · הבסיס הטכני לפרויקט בגליון נתונים · GitHub · מדריך טכני · דיווח על טעות
תורה: בראשית · שמות · ויקרא · במדבר · דבריםנביאים: יהושע · שופטים · שמואל · מלכים · ישעיהו · ירמיהו · יחזקאל · תרי עשרכתובים: תהלים · משלי · איוב · שיר השירים · רות · איכה · קֹהלת · אסתר · דניאל · עזרא · דברי הימים

תורה על פי המסורה[1]
נביאים וכתובים על פי המסורה | מידע על מהדורה זו
ספר בראשית ספר שמות ספר ויקרא ספר במדבר ספר דברים
בראשית שמות ויקרא במדבר דברים
נֹח וארא צו נשֹא ואתחנן
לך־לך בֹא שמיני בהעלֹתך עקב
וירא בשלח תזריע שלח ראה
חיי שרה יתרו מצֹרע קֹרח שֹפטים
תולדֹת משפטים אחרי מות חֻקת כי־תצא
ויצא תרומה קדֹשים בלק כי־תבוא
וישלח תצוה אמֹר פינחס נִצבים
וישב כי תשא בהר מטות וילך
מקץ ויקהל בחֻקֹתי מסעי האזינו
ויגש פקודי שמות הטעמים וזאת הברכה
ויחי עשרת הדברות בספר שמות · עשרת הדברות בספר דברים
שירת הים בספר שמות · שירת האזינו בספר דברים
מבנה ותוכן בחמישה חומשי תורה · נקודות תוכן בפרשת השבוע
מצווֹת קריאה וכתיבה: קריאת שמע · פרשות מזוזה · פרשות תפילין
מגילת שיר השירים · מגילת רות · מגילת איכה
מגילת קהלת · מגילת אסתר
(פרשות סתומות)
ספר דניאל · ספר עזרא
עוד דפים חסרים בכתר ארם צובה: מלכים (מל"ב י"ד-י"ח) · ירמיהו (כ"ט-ל"ב) · תרי עשר (עמוס ח'-ט', עובדיה, יונה, מיכה א'-ה'; צפניה ג', חגי, זכריה א'-ט') · תהלים (ט"ו-כ"ה)
ראו גם: נביאים וכתובים על פי המסורה · סדר עבודת ישראל
מידע על מהדורה זו רשיון חופשי נוסח המקרא שייך לכולם.
נא להשתמש בעבודה זו בחופשיות,
ולתת לאחרים להשתמש כך בעבודתך.

הערות עריכה

  1. ^ גם כולל חמש מגילות, וספרי סוף כתובים החסרים בכתר ארם צובה, ושאר המקרא החסר.

שונות עריכה

  • דפים נסיוניים: ניווט בצדדים
  • הזמנה: מי שרוצה להצרף למלאכה או להציע שיפורים מוזמן! העבודה על התורה כמעט הסתיימה (אמנם עדיין ניתן להציע שיפורים ולבצע אותם), ובנביאים וכתובים היא נמשכת!

גירסת ביניים לתורה שנעתקה מתוך גליון הנתונים עריכה

להלן דפי פרקים לתורה, שנוצרו באופן נסיוני מתוך הבסיס לפרויקט "מקרא על פי המסורה" בגליון הנתונים הזה. הדפים נמצאים בתוך מרחב המשתמש "Dovi", והם היו הבסיס לתצוגת המקרא בפרויקט במשך כמה שנים.

ספר בראשית עריכה

ספר שמות עריכה

ספר ויקרא עריכה

ספר במדבר עריכה

ספר דברים עריכה