משתמש:Dovi/נביאים וכתובים על פי המסורה/ספר תרי עשר

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


כל פרקי ספר תרי עשר במרוכזעריכה

קריאת ספר תרי עשר (קובצי אודיו)עריכה

רשימת פרקי נביאי תרי עשר לפי חלקיהםעריכה

(בהכנה)

פרקי ספר תרי עשר לפי נביאיועריכה

הושעעריכה

כל פרקי נבואת הושע:

יואלעריכה

כל פרקי נבואת יואל:

עמוסעריכה

כל פרקי נבואת עמוס:

עֹבדיהעריכה

כל פרקי נבואת עֹבדיה:

יונהעריכה

כל פרקי נבואת יונה:

מיכהעריכה

כל פרקי נבואת מיכה:

נחוםעריכה

כל פרקי נבואת נחום:

חבקוקעריכה

כל פרקי נבואת חבקוק:

צפניהעריכה

כל פרקי נבואת צפניה:

חגיעריכה

כל פרקי נבואת חגי:

זכריהעריכה

כל פרקי נבואת זכריה:

מלאכיעריכה

כל פרקי נבואת מלאכי:

קריאת ספר תרי עשר לפי מבנהו ותוכנועריכה

 
ספר תרי עשר ב"מדריך לקריאת נביאים וכתובים" (עמוד א').

תוכנית הקריאה נמצאת בקובץ הזה.

קריאה בחודש חסרעריכה

(בהכנה)

קריאה בחודש מלאעריכה

(בהכנה)

קריאת ספר תרי עשר לפי חלוקת הסדריםעריכה

ראו באתר תנ"ך יומי

קריאת ספר תרי עשר לפי פרשת השבועעריכה

תוכנית הקריאה לספר זה ב"פרשת השבוע לנביאים וכתובים" נמצאת כאן. הסבר כללי על התוכנית נמצא כאן.

הפטרות בספר תרי עשרעריכה

ראו כאן לרשימת ההפטרות בספר תרי עשר

מקורעריכה