פתיחת התפריט הראשי

משתמש:Dovi/נביאים וכתובים על פי המסורה/ספר שמואל

פרקי ספר שמואלעריכה

כל פרקי ספר שמואלעריכה

קריאת ספר שמואל (קובצי אודיו)עריכה

רשימת פרקי ספר שמואל לפי חלקיועריכה

(בהכנה)

חלק ראשון. חיי שמואל (שמ"א פרקים א'-ז')

קריאת ספר שמואל לפי מבנהו ותוכנועריכה

 
ספר שמואל ב"מדריך לקריאת נביאים וכתובים".

תוכנית הקריאה נמצאת בקובץ הזה.

קריאה בחודש חסרעריכה

(בהכנה)

קריאה בחודש מלאעריכה

(בהכנה)

קריאת ספר שמואל לפי חלוקת הסדריםעריכה

קריאת ספר שמואל לפי פרשת השבועעריכה

תוכנית הקריאה לספר זה ב"פרשת השבוע לנביאים וכתובים" נמצאת כאן. הסבר כללי על התוכנית נמצא כאן.

הפטרות בספר שמואלעריכה