פתיחת התפריט הראשי

משתמש:Dovi/נביאים וכתובים על פי המסורה/ספר שופטים

פרקי ספר שופטיםעריכה

כל פרקי ספר שופטיםעריכה

קריאת ספר שופטים (קובצי אודיו)עריכה

רשימת פרקי ספר שופטים לפי חלקיועריכה

חלק ראשון. "הוריש לא הורישו" (פרק א' עד ב,ה)

חלק שני. "ויקם ה' שפטים ויושיעום" (ב,ו עד פרק ט"ז)

חלק שלישי. "איש הישר בעיניו יעשה" (פרקים י"ז-כ"א)

קריאת ספר שופטים לפי מבנהו ותוכנועריכה

 
ספר שופטים ב"מדריך לקריאת נביאים וכתובים".

תוכנית הקריאה נמצאת בקובץ הזה.

קריאה בחודש חסרעריכה

(בהכנה)

קריאה בחודש מלאעריכה

(בהכנה)

קריאת ספר שופטים לפי חלוקת הסדריםעריכה

קריאת ספר שופטים לפי פרשת השבועעריכה

תוכנית הקריאה לספר זה ב"פרשת השבוע לנביאים וכתובים" נמצאת כאן. הסבר כללי על התוכנית נמצא כאן.

הפטרות בספר שופטיםעריכה