פתיחת התפריט הראשי

משתמש:Dovi/נביאים וכתובים על פי המסורה/ספר יהושע

פרקי ספר יהושעעריכה

כל פרקי ספר יהושעעריכה

קריאת ספר יהושע (קובצי אודיו)עריכה

רשימת פרקי ספר יהושע לפי חלקיועריכה

חלק ראשון. כיבוש הארץ (פרקים א'-י"ב)

חלק שני. חלוקת הארץ (פרקים י"ג-כ"ד)

קריאת ספר יהושע לפי מבנהו ותוכנועריכה

 
ספר יהושע ב"מדריך לקריאת נביאים וכתובים".

תוכנית הקריאה נמצאת בקובץ הזה.

קריאה בחודש חסרעריכה

(בהכנה)

קריאה בחודש מלאעריכה

(בהכנה)

קריאת ספר יהושע לפי חלוקת הסדריםעריכה

קריאת ספר יהושע לפי פרשת השבועעריכה

תוכנית הקריאה לספר זה ב"פרשת השבוע לנביאים וכתובים" נמצאת כאן. הסבר כללי על התוכנית נמצא כאן.

הפטרות בספר יהושעעריכה