משתמש:Dovi/נביאים וכתובים על פי המסורה/ספר דברי הימים

פרקי ספר דברי הימיםעריכה

כל פרקי ספר דברי הימיםעריכה

רשימת פרקי ספר דברי הימים לפי חלקיועריכה

(בהכנה)

חלק ראשון. תולדות שבטי ישראל (דה"א פרקים א'-י')

קריאת ספר דברי הימים לפי מבנהו ותוכנועריכה

 
ספר דברי הימים ב"מדריך לקריאת נביאים וכתובים".

תוכנית הקריאה נמצאת בקובץ הזה.

קריאה בחודש חסרעריכה

(בהכנה)

קריאה בחודש מלאעריכה

(בהכנה)

קריאת ספר דברי הימים לפי חלוקת הסדריםעריכה

ראו באתר תנ"ך יומי

קריאת ספר דברי הימים לפי פרשת השבועעריכה

תוכנית הקריאה לספר זה ב"פרשת השבוע לנביאים וכתובים" נמצאת כאן. הסבר כללי על התוכנית נמצא כאן.