משתמש:Dovi/מקרא על פי המסורה/מבנה ותוכן בחמישה חומשי תורה

קיצור דרך: DOVI-TOKHEN-TORAH

מבנה ותוכן בחמישה חומשי תורה

ראו גם: נקודות תוכן בפרשת השבוע


מבנה ותוכן בספר בראשית ("ספר הישר")עריכה

חלק ראשון. ראשית האדם

(פרשות "בראשית" ו"נֹח"; פרקים א'-י"א)


א. מאדם ועד נח (פרשת "בראשית"; א/א-ו/ח)

 • מעשה בראשית: מלאכת שמים וארץ (א/א-ב/ג)
 • מעשה גן עדן (ב/ד-ג/כד); קין והבל (ד/א-כו)
 • "ספר תולדות אדם" עד נח (ה/א-ו/ח)


ב. מנח ועד אברהם (פרשת "נח"; ו/ט-יא/לב)

 • "תולדות נח": המבול (ו/ט-ח/יד); ברכות ואזהרות לאחר המבול (ח/טו-ט/ז); ברית עולם (ט/ח-יז); ברכה וקללה (ט/יח-כט)
 • "תולדות בני נח": משפחות בני נח (י/א-לב); דור הפלגה (יא/א-ט)
 • "תולדות בני שם" עד תרח ואברהם (יא/י-לב)


חלק שני. אבות ישראל

(פרשות "לך־לך", "וירא", "חיי שרה", "תולדֹת", "ויצא", "וישלח"; פרקים י"ב-ל"ו)


ג. אברהם וניסיונותיו (פרשות "לך לך", "וירא", "חיי שרה"; יב/א-כה/יח)
ניסיונות ראשונים

 • "לך לך" והבטחת ה' על הארץ (יב/א-ט); אברם במצרים: פרעה ושרי (יב/י-יג/ד)
 • פרידה מלוט והבטחת ה' (יג/ה-יח)

אל תירא אברם

 • מלחמת המלכים והצלת לוט משביו (יד); ברית בין הבתרים (טו)
 • שרי והגר: הולדת ישמעאל (טז); ברית מילה והבטחת ה' על יצחק (יז)
 • מעשה האנשים-המלאכים: בשורת יצחק והצלת לוט מהפיכת סדום (פרשה אחת ארוכה, יח-יט)

נסיונות אחרונים וברכת הזרע

 • אברהם בגרר: אבימלך ושרה (פרק כ); הולדת יצחק ועזיבת הגר (כא/א-כא)
 • אברהם ואבימלך: "ויכרתו ברית בבאר שבע" (כא/כב-לד)
 • ניסיון אחרון: עקידת יצחק (כב/א-יט); בני נחור אחי אברהם (כב/כ-כד)
 • מעשים אחרונים: קבורת שרה במערת המכפלה (כג); אליעזר ורבקה (כד)
 • מות אברהם ותולדות שאר בניו (כה/א-יח)


ד. "תולדות יצחק": יעקב ועשו (פרשות "תולדֹת", "ויצא", "וישלח"; כה/יט-לו/מג)

 • יעקב ועשו: ימים ראשונים (כה/יט-לד)
 • יצחק ואבימלך (כו/א-לג)
 • יעקב ועשו: הברכות (כו/לד-כח/ט)
 • יעקב בחרן (פרשה אחת ארוכה, כח/י-לב/ג)
 • יעקב ועשו: פיוס (לב/ד-לג/יז)
 • יעקב בכנען עד מות אביו (לג/יח-לה/כט)
  • מעשה דינה בשכם (לג/יח-לד/לא); קיום הנדר בבית-אל (לה/א-ח); מברכת "ישראל" בבית-אל ועד קבורת יצחק בחברון (לה/ט-כט)
 • תולדות עשו (לו)


חלק שלישי. בני ישראל

(פרשות "וישב", "מקץ", "ויגש", "ויחי"; פרקים ל"ז-נ')


ה. "תולדות יעקב": יוסף ואחיו (פרשות "וישב", "מקץ", "ויגש", "ויחי"; ל"ז-נ')
יעקב ובניו בארץ

 • מכירת יוסף (לז); יהודה ותמר (לח)

יוסף במצרים

 • יוסף בבית פוטיפר (לט); יוסף בבית הסוהר (מ)
 • שלטון יוסף (פרשה אחת ארוכה, מא/א-מד/יז): חלומות פרעה ועליית יוסף לגדולה (מא); "ויבֹאוּ אחי יוסף" (מב/א-מד/יז)

יעקב ובניו יורדים למצרים

 • התוַדעות יוסף לאחיו, וירידת יעקב ובניו למצרים (מד/יח-מו/ז)
 • שמות בני ישראל הבאים מצרימה (מו/ח-כז)
 • יעקב ובניו במצרים עם יוסף (מו/כח-מז/כז)

סוף ימיו של יעקב

 • "אל נא תקברני במצרים" (מז/כח-לא); ברכת יעקב לאפרים ולמנשה (מח)
 • ברכות יעקב לבניו וצוואתו (מט-נ)מבנה ותוכן בספר שמות ("ספר יציאת מצרים")עריכה

חלק ראשון. משעבוד לגאולה

(פרשות "שמות", "וארא", "בֹא", "בשלח"; פרקים א'-י"ז)


א. בני ישראל בארץ מצרים (פרשות "שמות", "וארא", ותחילת "בֹא"; א'-י"א)
שעבוד מצרים ובשורת הגאולה

 • שעבוד מצרים (א); ימי משה הראשונים (ב/א-כב); שליחות ואותות (ב/כג-ד/יז); שיבה למצרים (ד/יח-כו); שליחות ואכזבה (ד/כז-ו/א); חידוש שליחותם של משה ואהרן (ו/ב-ז/ז)
 • חתימה: "וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן כַּאֲשֶׁר צִוָּה ה' כֵּן עָשׂוּ. וּמֹשֶׁה בֶּן שְׁמֹנִים שָׁנָה, וְאַהֲרֹן בֶּן שָׁלֹשׁ וּשְׁמֹנִים שָׁנָה, בְּדַבְּרָם אֶל פַּרְעֹה" (ז/ו-ז).

מכות מצרים

 • מופת (ז/ח-יג)
 • דם (ז/יד-כה); צפרדע (ז/כו-ח/יא); כנים (ח/יב-טו)
 • ערוב (ח/טז-כח); דבר (ט/א-ז); שחין (ט/ח-יב)
 • ברד (ט/יג-לה); ארבה (י/א-כ); חושך (י/כא-כט)
 • לקראת מכת בכורות (יא)
 • חתימה: "וּמֹשֶׁה וְאַהֲרֹן עָשׂוּ אֶת כָּל הַמֹּפְתִים הָאֵלֶּה לִפְנֵי פַרְעֹה; וַיְחַזֵּק ה' אֶת לֵב פַּרְעֹה, וְלֹא שִׁלַּח אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאַרְצוֹ" (יא/י).


ב. יציאת מצרים (סוף פרשת "בֹא" ותחילת "בשלח"; יב/א-טו/כא)
יציאת מצרים ומצוותיה

 • מצוַת הפסח במצרים ולדורות (יב/א-כ)
 • ליל שימורים (יב/כא-מב): דם הפסח ומכת בכורות ויציאת מצרים
 • חוקת האוכלים בפסח (יב/מג-נא)
 • חתימה: "וַיְהִי בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה, הוֹצִיא ה' אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם עַל צִבְאֹתָם" (יב/נא).
 • כל בכור לה' זכר ליציאת מצרים (יג/א-טז)

קריעת ים סוף

 • המסע לְיַם סוף (יג/יז-כב); רדיפה (יד/א-יד); קריעת ים סוף (יד/טו-לא)
 • פתיחה: "וַיַּרְא יִשְׂרָאֵל אֶת הַיָּד הַגְּדֹלָה אֲשֶׁר עָשָׂה ה' בְּמִצְרַיִם, וַיִּירְאוּ הָעָם אֶת ה', וַיַּאֲמִינוּ בַּה' וּבְמֹשֶׁה עַבְדּוֹ" (יד/לא).
 • שִׁירַת הַיָּם (טו/א-יט) ושירת מרים הנביאה (טו/כ-כא)


ג. מעבר: נסיונות בדרך להר סיני (סוף פרשת "בשלח"; טו/כב-יז/טז)

 • מי מרה (טו/כב-כו)
 • בשר ולחם ויום השבת (טו/כז-טז/לו)
 • מסה ומריבה (יז/א-ז)
 • וַיָּבֹא עֲמָלֵק (יז/ח-טז)


חלק שני. מעמד הר סיני

(פרשות "יתרו" ו"משפטים"; פרקים י"ח-כ"ד)


ד. ברית סיני (פרשות "יתרו", "משפטים"; י"ח-כ"ד)
"עֲשֶׂרֶת הַדְּבָרִים"

 • וַיָּבֹא יִתְרוֹ (יח)
 • בהר סיני (יט)
 • עֲשֶׂרֶת הַדְּבָרִים (כ/א-יד)
 • "כי מן השמים דיברתי עמכם" (כ/טו-כג)

"וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תָּשִׂים לִפְנֵיהֶם…"

 • א. עבד עברי (כא/ב-ו); אמה עברייה (כא/ז-יא); דיני נפשות (כא/יב-יז); דיני נזקי הגוף (כא/יח-כז); דיני נזקי ממון "השור והבור" (כא/כח-לו); דיני גניבה (כא/לז-כב/ג); דיני נזקי ממון "המבעה וההבער" (כב/ד-ה); שומרים (כב/ו-יד); מפתה (כב/טו-טז)
 • ב. מנהגי אלילות החייבים מיתה (כב/יז-יט); חלשים (כב/כ-כו); בין אדם למקום (כב/כז-ל); דרכי הצדק, שבת ומועדים (כג/א-יט); הבטחת הארץ ואזהרותיה (כג/כ-לג)
 • ג. הברית בהר סיני (כד/א-יא); משה בהר (כד/יב-יח)


חלק שלישי. מלאכת המשכן

(פרשות "תרומה", "תצוה", "כי תשא", "ויקהל", "פקודי"; פרקים כ"ה-מ')


ה. הוראות למלאכת המשכן: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (פרשות "תרומה", "תצוה", ותחילת "כי תשא"; כה/א-לא/יא)

 • תרומה (כה/א-ט).
 • כלי המשכן (כה): ארון העדות ועליו הכפורת עם שני הכרובים (כה/י-כב); השולחן (כה/כג-ל); המנורה (לא-מ).
 • המשכן (כו): יריעות האוהל ומכסהו (כו/א-יד); קרשי המשכן (כו/טו-ל); הפרוכת והמסך (כו/לא-לו).
 • חצר המשכן (כז): המזבח (כז/א-ח); קלעי החצר ושער החצר (כז/ט-יט).
 • אהרן ובניו (כז/כ-ל/לח): שמן למאור (כז/כ-כא). בגדי קודש (כח/א-ה); האפוד (כח/ו-יב) עם משבצותיו ושרשרותיו (כח/יג-יד); החושן (כח/טו-ל); מעיל האפוד (כח/לא-לה); הציץ (כח/לו-לח); בגדי בני אהרן (כח/לט-מג); משיחת אהרן ובניו וקרבנות המילואים (כט/א-לח); עולת התמיד (כט/לח-מו); מזבח הקטורת (ל/א-י).
 • מחצית השקל (ל/יא-טו); הכיור וכנו (ל/יז-כא); שמן המשחה (ל/כב-לג); קטורת הסמים (ל/לד-לח).
 • סיום: בעלי המלאכה (לא/א-יא).
 • [מלאכה בשבת: "וְשָׁמְרוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשַּׁבָּת... בֵּינִי וּבֵין בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אוֹת הִוא לְעֹלָם..." (לא/יב-יז)]
ו. חטא העגל (סוף פרשת "כי תשא"; לא/יח-לד/לה)
עגל הזהב (לא/יח-לב/ו); תחינה בהר (לב/ז-יד); משבר ותפילה (לב/טו-לה); לא אעלה בקרבך (לג/א-יא); בקשות (לג/יב-כג); סליחה ואזהרות (לד/א-כו); קרני הוד (לד/כז-לה)
 • [מלאכה בשבת: "וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יִהְיֶה לָכֶם קֹדֶשׁ... לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ..." (תחילת פרשת "ויקהל"; לה/א-ג)]

ז. מעשה המשכן והקמתו: "ויכל משה את המלאכה" (פרשות "ויקהל" [לאחר 3 פסוקים], "פקודי"; לה/ד-מ/לח)

 • נדיבי לב (לה/ד-כט); חכמי לב (לה/ל-לו/ז).
 • המשכן (לו/ח-לח): מעשה יריעות המשכן (לו/ח-יג); מעשה יריעות האוהל ומכסהו (לו/יד-יט); מעשה קרשי המשכן, הפרוכת והמסך (לו/כ-לח).
 • מכלי המשכן ועד חצרו (לז): מעשה ארון העדות ועליו הכפורת עם שני הכרובים (לז/א-ט); מעשה השולחן (לז/א-ט); מעשה המנורה (לז/י-כד); מעשה מזבח הקטורת (לז/כה-כט); מעשה מזבח העולה (לח/א-ז); מעשה הכיור וכנו (לח/ח); מעשה חצר המשכן (לח/ט-כא).
 • פקודי המשכן (לח/כא-לט/א).
 • אהרן ובניו (לט/ב-לא): מעשה האפוד ואבניו (לט/ב-ז); מעשה החושן ואבניו (לט/ח-כא); מעשה מעיל האפוד (לט/כב-כו); מעשה ארבעה בגדי כהונה (לט/כז-כט); מעשה הציץ (לט/ל-לא).
 • חתימה: "וַתֵּכֶל כָּל עֲבֹדַת מִשְׁכַּן אֹהֶל מוֹעֵד, וַיַּעֲשׂוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כְּכֹל אֲשֶׁר צִוָּה ה' אֶת מֹשֶׁה כֵּן עָשׂוּ" (לט/לב).
 • "וירא משה את כל המלאכה" (לט/לג-מג).
 • הקמת המשכן: מצווה (מ/א-טז); הקמה (מ/יז-יט); כלי המשכן (מ/כ-כז); החצר וכליו (מ/כח-לג); כבוד ה' (מ/לד-לח).מבנה ותוכן בספר ויקרא ("תורת כהנים")עריכה

חלק ראשון. עבודת ה'

(פרשות "ויקרא", "צו", ותחילת "שמיני"; פרקים א'-י')


א. קָרְבְּנוֹת נדבה וחובה של בני ישראל (פרשת "ויקרא"; א'-ה')

 • קרבנות נדבה (א-ג):
  • העוֹלה (א): מן הבקר (א/א-ט), מן הצאן (א/י-יג), מן העוף (א/יד-יז).
  • המנחה (ב): סולת (ב/א-ג), מאפה תנור (ב/ד), על המחבת (ב/ה-ו), מרחשת ושאר חוקי המנחה (ב/ז-יג), מנחת ביכורים (ב/יד-טז).
  • זבח השלמים (ג): מן הבקר (ג/א-ה), אם כשׂב (ג/ו-יא), מן העזים (ג/יב-יז).
 • קרבנות חובה (ד-ה):
  • החטאת (ד): פר הכהן המשיח (ד/א-יב), פר הקהל (ד/יג-כא), שעיר הנשיא (ד/כב-כו), שעירת היחיד (ד/כז-לא), כבשׂת היחיד (ד/לב-לה), קרבן עולה ויורד (ה/א-יג).
  • האשם (ה/יד-כו): אשם מעילות (ה/יד-טז), אשם תלוי (ה/יז-יט), אשם גזלות (ה/כ-כו).


ב. תורת הכהנים וחלקם בקרבנות (תחילת פרשת "צו"; ו'-ז')

 • קדשי קודשים (ו/א-ז/י): תורת העֹלה ותרומת הדשן (ו/א-ו); תורת המנחה (ו/ז-יא); מנחת על מחבת לכהן המשיח (ו/יב-טז); תורת החטאת (ו/יז-כג); תורת האשם וחלק הכהנים בקרבנות (ז/א-י).
 • קודשים קלים (ז/יא-לח): תורת זבח השלמים על תודה ועל נדר (ז/יא-כא); איסור חלב ודם (ז/כב-כז); חלק אהרן ובניו בזבח השלמים (ז/כח-לח).

חתימה: "זֹאת הַתּוֹרָה: לָעֹלָה לַמִּנְחָה, וְלַחַטָּאת וְלָאָשָׁם, וְלַמִּלּוּאִים, וּלְזֶבַח הַשְּׁלָמִים – אֲשֶׁר צִוָּה ה' אֶת מֹשֶׁה בְּהַר סִינָי, בְּיוֹם צַוֹּתוֹ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְהַקְרִיב אֶת קָרְבְּנֵיהֶם לַה' בְּמִדְבַּר סִינָי" (ז/לז-לח).


ג. ימי המילואים (סוף פרשת "צו" ותחילת "שמיני"; ח'-י')
עלילה: המשך להקמת המשכן בסוף ספר שמות.

 • הכנות והַקְרָבוֹת בשבעת ימי המילואים (ח).
 • ביום השמיני: מברכה ורצון לקצף ובכייה (ט/א-י/ז); איסור יין ושכר (י/ח-יא); מצוַת אכילת הקרבנות ושריפת שעיר החטאת (י/יב-כ).

המשך סיפור ימי המילואים בפרשת קרבנות הנשיאים בספר במדבר: "וַיְהִי בְּיוֹם כַּלּוֹת מֹשֶׁה לְהָקִים אֶת הַמִּשְׁכָּן, וַיִּמְשַׁח אֹתוֹ וַיְקַדֵּשׁ אֹתוֹ וְאֶת כָּל כֵּלָיו, וְאֶת הַמִּזְבֵּחַ וְאֶת כָּל כֵּלָיו, וַיִּמְשָׁחֵם וַיְקַדֵּשׁ אֹתָם. וַיַּקְרִיבוּ נְשִׂיאֵי יִשְׂרָאֵל..." (במדבר ז/א).


חלק שני. טומאה וטהרה

(סוף פרשת "שמיני", "תזריע", מצֹרע", "אחרי מות"; פרקים י"א-י"ח)


ד. טומאת היחיד (סוף פרשת "שמיני", "תזריע", "מצֹרע"; י"א-ט"ו)

 • טומאה וטהרה בבעלי חיים (יא): איסור והיתר בחיה אשר על הארץ ובמים ובעוף, וטומאתם במשׂא ובמגע (יא/א-כח); טומאת השרץ המת, במגע ובכלים ובאוכל (יא/כט-לח); טומאת נבילת בהמה טהורה, וסיכום תורת הטמא והטהור בחיות (יא/לט-מז).
 • טומאת היולדת וטִהוּרָהּ (יב).
 • טומאת נגע הצרעת וטִהוּרָהּ (יג-יד):
  • צרעת האדם (יג/א-מו): נגעי עור בשר (יג/א-ח); שאת ומִחְיָה (יג/ט-יז); שחין (יג/יח-כג); מכוַת אש (יג/גד-כח); נתק בראש ובזקן (יג/כט-לז); בוהק טהור (יג/לח-לט; קרחת וגבחת, דיני הצרוע (יג/מ-מז).
  • צרעת הבגד (יג/מז-נט).
  • טִהורו של המצורע (יד/א-לב): טִהור המצורע וקרבנותיו (יד/א-כ), קָרְבְּנוֹת מצורע דל (יד/כא-לב).
  • נגעי בתים (יד/לג-נז).
  • חתימה: "זֹאת הַתּוֹרָה לְכָל נֶגַע הַצָּרַעַת וְלַנָּתֶק, וּלְצָרַעַת הַבֶּגֶד וְלַבָּיִת, וְלַשְׂאֵת וְלַסַּפַּחַת וְלַבֶּהָרֶת. לְהוֹרֹת בְּיוֹם הַטָּמֵא וּבְיוֹם הַטָּהֹר, זֹאת תּוֹרַת הַצָּרָעַת" (יד/נד-נז).
 • תורת הזב (טו): איש זב וקרבנו (טו/א-טו); שכבת זרע (טו/טז-יח); אשה זבה בנידתה (טו/יט-כד); אשה זבה בלא עת-נידתה וקרבנה (טו/כה-לג)


ה. טומאה בציבור (פרשת "אחרי מות"; ט"ז-י"ח)
פתיחה: "וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה אַחֲרֵי מוֹת שְׁנֵי בְּנֵי אַהֲרֹן, בְּקָרְבָתָם לִפְנֵי ה' וַיָּמֻתוּ. וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה: דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן אָחִיךָ, וְאַל יָבֹא בְכָל עֵת אֶל הַקֹּדֶשׁ..." (טז/א-ג).

 • טומאת הקודש וטִהוּרָהּ ביום הכיפורים (טז)
 • שחיטת חוץ ודם, וטומאת נבֵלה וטרֵפה (יז)
 • טומאת הארץ: תועבת גילוי עריות (יח)


חלק שלישי. קדושה

(פרשות "קדֹשים", "אמֹר", "בהר", בחֻקֹתי"; פרקים י"ט-כ"ז)


ו. קדושת ישראל והכהנים (פרשות "קדֹשים" ותחילת "אמֹר"; י"ט-כ"ב)

 • קדושת החיים בישראל (יט-כ): קדושת ישראל בַמצוות (יט); תועבת חוקות הגוי ועונשה (כ).
 • קדושת הכהנים ועבודתם (כא-כב): קדושת הכהן (כא/א-ט); הכהן הגדול (כא/י-טו); כהן בעל מום (כא/טז-כד); אכילת קודשים (כב/א-טז); מום בקרבן (כב/יז-כו); איסורים בקרבנות (כב/כז-לג).


ז. קדושת הזמן (סוף פרשת "אמֹר", "בהר"; כג/א-כו/ב)

 • מועדי ה' (כג): שבת (כג/א-ג); חג המצות (כג/ד-ח); קרבן העומר (כג/ט-יד); ספירת העומר וחג השבועות (כג/טו-כא); יום זִכְרון תרועה (כג/כב-כה); יום הכיפורים (כג/כו-לב); חג הסוכות ומצווֹתיו (כג/לג-מד).
 • שמן למאור מערב עד בוקר (כד/א-ד); לחם פנים ביום השבת (כד/ה-ט)
 • עלילה: המקלל את ה' (כד/י-יב); עונש (כד/יג-כג)

פתיחה לפרשות שנאמרו "בהר סיני": "וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה בְּהַר סִינַי לֵאמֹר: דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם, כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם, וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ שַׁבָּת לַה'..." (כה/א-ב).

 • קדושת הארץ בשנים (כה/א-כו/ב): שנת השמיטה (כה/א-ז); שנת היובל וברכת ה' בשנים (כה/ח-כד); גאולת שדה אחוזה (כה/כה-כח); גאולת בתים (כה/כט-לד); איסור ריבית (כה/לה-לח); עבד עברי ועבד כנעני (כה/לט-מו); הנמכר לגוי וגאולתו (כה/מז-כו/ב).

חתימה: "אֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ וּמִקְדָּשִׁי תִּירָאוּ, אֲנִי ה'" (כו/ב).


ח. שכר ועונש בארץ (תחילת פרשת "בחֻקֹתי"; כו/ג-מו)

 • אם בחוקותי תלכו (כו/ג-יג); ואם בחוקותי תמאסו (כו/יד-מו).

חתימה: "אֵלֶּה הַחֻקִּים וְהַמִּשְׁפָּטִים וְהַתּוֹרֹת, אֲשֶׁר נָתַן ה' בֵּינוֹ וּבֵין בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, בְּהַר סִינַי בְּיַד מֹשֶׁה" (כו/מו).


ט. הקדשות (סוף פרשת "בחֻקֹתי"; כ"ז)

 • ערכי אדם (כז/א-ח); הערכת שאר הֶקדש ודיניו (כז/ט-לד)

חתימה: "אֵלֶּה הַמִּצְו‍ֹת אֲשֶׁר צִוָּה ה' אֶת מֹשֶׁה אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהַר סִינָי" (כז/לד).

מבנה ותוכן בספר בְמדבר ("ספר הפקודים")עריכה

חלק ראשון. "עַל פִּי ה' יַחֲנוּ וְעַל פִּי ה' יִסָּעוּ"

(פרשות "בְמדבר", "נשֹא", ותחילת "בהעלֹתך"; פרקים א'-י')


א. פקודי המחנות לבני ישראל ופקודי הלויים (פרשת "בְמדבר" ותחילת "נשֹא"; א'-ד')
המשך להקמת המשכן בסוף ספר שמות.
"וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה בְּמִדְבַּר סִינַי בְּאֹהֶל מוֹעֵד, בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית, לְצֵאתָם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לֵאמֹר..." (א/א).

 • פקודי בני ישראל (א): מצווה (א/א-יט); פקודי בני ישראל (א/כ-מז); "את מטה לוי לא תפקֹד" (א/מח-נד)
 • מחנות בני ישראל (ב): דגל מחנה יהודה (ב/א-ט); דגל מחנה ראובן (ב/י-טז); "ונסע אֹהל מועד מחנה הלוים בתוך המחנות" (ב/יז); דגל מחנה אפרים (ב/יח-כד); דגל מחנה דן (ב/כה-לא); סיכום (ב/לב-לד)
 • מחנה הלויים (ג): שמות בני אהרן הכהנים (ג/א-ד); ונתת את הלויים לאהרן ולבניו (ג/ה-י); הלויים תחת כל בכור בבני ישראל (ג/יא-יג); שמות משפחות הלוי, סדר חנייתם ומשמרתם (ג/יד-לט); פקודי הבכורות (ג/מ-מג); פדיון הבכורות העודפים (ג/מד-נא).
 • עבודת הלויים ומשאם (ד): עבודת בני קהת ומשאם: קודש הקודשים (ד/א-כ); עבודת בני גרשון ומשאם: יריעות המשכן וקלעי החצר (ד/כא-כח); עבודת בני מררי ומשאם: קרשי המשכן ועמודי החצר (ד/כט-לז); פקודי העובדים בשבט לוי (ד/לח-מט).


ב. מצווֹת במשכן או בנפקדים (אמצע פרשת "נשֹא"; ה'-ו')

 • הטמאים מחוץ למחנה (ה/א-ד); מעילה בה' (ה/ה-י)
 • תורת הקנאֹת של אשה סוטה (ה/יא-לא)
 • תורת הנזיר (ו/א-כא)
 • ברכת כהנים (ו/כב-כז)


ג. לקראת הנסיעה הראשונה (סוף פרשת "נשֹא" ותחילת "בהעלֹתך"; ז'-י')
"וַיְהִי בְּיוֹם כַּלּוֹת מֹשֶׁה לְהָקִים אֶת הַמִּשְׁכָּן, וַיִּמְשַׁח אֹתוֹ וַיְקַדֵּשׁ אֹתוֹ וְאֶת כָּל כֵּלָיו, וְאֶת הַמִּזְבֵּחַ וְאֶת כָּל כֵּלָיו, וַיִּמְשָׁחֵם וַיְקַדֵּשׁ אֹתָם. וַיַּקְרִיבוּ נְשִׂיאֵי יִשְׂרָאֵל רָאשֵׁי בֵּית אֲבֹתָם, הֵם נְשִׂיאֵי הַמַּטֹּת, הֵם הָעֹמְדִים עַל הַפְּקֻדִים. וַיָּבִיאוּ אֶת קָרְבָּנָם לִפְנֵי ה'..." (ז/א-ג).

 • חנוכת המזבח (ז): פתיחה: קרבנות הנשיאים למשכן (ז/א-יא); "נשיא אחד ליום" הביא את קרבנו לחנוכת המזבח (ז/יב-פג): ביום הראשון (יב-יז), ביום השני (יח-כג), ביום השלישי (כד-כט), ביום הרביעי (ל-לה), ביום החמישי (לו-מא), ביום הששי (מב-מז), ביום השביעי (מח-נג), ביום השמיני (נד-נט), ביום התשיעי (ס-סה), ביום העשירי (סו-עא), ביום עשתי עשר יום (עב-עז), ביום שנים עשר יום (עח-פג); חתימה: "זאת חנוכת המזבח" (ז/פד-פט).
 • תחילת עבודת ה' (ח): העלאת הנרות במנורה (ח/א-ד); הלויים לקראת עבודתם (ח/ה-כב); גילם לעבודה (ח/כג-כו)

"וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה בְמִדְבַּר סִינַי, בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית לְצֵאתָם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם, בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן לֵאמֹר: וְיַעֲשׂוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַפָּסַח בְּמוֹעֲדוֹ..." (ט/א-ב).

 • הפסח במועדו וטענת הטמאים (ט/א-ח); פסח שני (ט/ט-יד)

"וּבְיוֹם הָקִים אֶת הַמִּשְׁכָּן, כִּסָּה הֶעָנָן אֶת הַמִּשְׁכָּן לְאֹהֶל הָעֵדֻת, וּבָעֶרֶב יִהְיֶה עַל הַמִּשְׁכָּן כְּמַרְאֵה אֵש עַד בֹּקֶר. כֵּן יִהְיֶה תָמִיד..." (ט/טו-טז)

 • מסעי בני ישראל (ט/טו-י/לו): סימני חנייה ונסיעה (ט/טו-כג); חצוצרות כסף (י/א-י)

"וַיְהִי בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית בַּחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי בְּעֶשְׂרִים בַּחֹדֶשׁ, נַעֲלָה הֶעָנָן מֵעַל מִשְׁכַּן הָעֵדֻת. וַיִּסְעוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל לְמַסְעֵיהֶם מִמִּדְבַּר סִינָי..." (י/יא-יב).

 • לקראת הנסיעה הראשונה (י/יא-לד): סדר מסע הדגלים (י/יא-כח); היפרדות (י/כט-לד).

חתימה לחלק הראשון של ספר במדבר: "׆ וַיְהִי בִּנְסֹעַ הָאָרֹן וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה: קוּמָה ה' וְיָפֻצוּ אֹיְבֶיךָ, וְיָנֻסוּ מְשַׂנְאֶיךָ מִפָּנֶיךָ. וּבְנֻחֹה יֹאמַר: שׁוּבָה ה' רִבְבוֹת אַלְפֵי יִשְׂרָאֵל ׆" (י/לה-לו).


חלק שני. "וַיָּרֶב הָעָם"

(סוף פרשת "בהעלֹתך", "שלח", "קֹרח", "חֻקת"; פרקים י"א עד כב/א)


ד. נסיונות במדבר עד חטא המרגלים (סוף פרשת "בהעלֹתך", "שלח"; י"א-ט"ו)

 • מנסיונות בני ישראל את ה': (יא): תבערה ותאוות בשר (יא/א-טו); שבעים איש והבטחת בשר (יא/טז-כב); נבואה במחנה וקברות התאווה (יא/כג-לה)
 • ותדבר מרים ואהרן במשה (יב): דבריהם (יב/א-ג); עונש ותפילה (יב/ד-יג); קל וחומר (יב/יד-טז)
 • פרשת המרגלים (יג-יד): שליחות ואכזבה (יג/א-יד/י); כעס ותפילה (יד/יא-כה); עונש ונסיון העפלה (יד/כו-מה).
 • נחמה: מצווֹת "כי תבואו אל הארץ" וכפרה (טו): מנחת נסכים (טו/א-טז); חלה (טו/יז-כא); כפרה על שגגת כל העֵדה (טו/כב-כט); שגגת יחיד וזדונו (טו/כז-לא); מקושש עצים ביום השבת (טו/לב-לו); ציצית (טו/לז-מא).


ה. קורח ועדתו (פרשת "קֹרח" ותחילת "חֻקת"; ט"ז-י"ט)

 • מחלוקת קרח ועדתו (טז/א-יז/כו): המרדה (טז/א-יט); הגנה (טז/כ-כב); הכרעה (טז/כג-לה).
 • מעשים בעקבות קרח ועדתו (יז/א-כו): ציפוי למזבח (יז/א-ה); תלונה ומגפה (יז/ו-טו); מטה אהרן (יז/טז-כו).
 • מצוות בעקבות קרח ועדתו (יז/כז-יט/כב): משמרת הקודש (יז/כז-יח/ז); מתנות כהונה (יח/ח-כ); מתנות הלויים (יח/כא-לב); פרה אדומה (יט).


ו. מעבר: נסיונות ומאורעות בדרך לערבות מואב (סוף פרשת "חֻקת"; כ/א-כב/א)

 • מי מריבה (כ/א-יג)
 • מלך אדום (כ/יד-כא)
 • מות אהרן בהֹר ההר (כ/כב-כט)
 • מלך ערד (כא/א-ג); נחש הנחושת, והנסיעות עד גבול האמורי (כא/ד-טז); שירת הבאר (כא/יז-כ)
 • סיחון מלך האמורי ועוג מלך הבשן (כא/כא-כב/א)

חתימה לחלק השני של ספר במדבר: "וַיִּסְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וַיַּחֲנוּ בְּעַרְבוֹת מוֹאָב, מֵעֵבֶר לְיַרְדֵּן יְרֵחוֹ" (כב/א).


חלק שלישי. "בְּעַרְבֹת מוֹאָב עַל יַרְדֵּן יְרֵחוֹ"

(פרשות "בלק", "פינחס", "מטות", "מסעי"; פרקים כב/ב-לו/יג)


ז. מואב ומדין (פרשת "בלק" ותחילת "פינחס"; כב/א-כה/יח)

 • ספר בלעם (פרשה אחת ארוכה, כב/ב-כד/כה): הזמנה (כב/ב-לח); ברכות (כב/לט-כד/כה)
 • "המגפה על־דבר־פעור" (כה)


ח. "ויהי אחרי המגפה": הכנות לחלוקת הארץ וכיבושה (סוף פרשת "פינחס" ותחילת "מטות"; כ"ו-ל')

 • "לאלה תחלק הארץ": המפקד בערבות מואב (כו)
 • בנות צלפחד וחוק הירושה (כז/א-יא)
 • "איש על העדה": סמיכת יהושע (כז/יב-כג)
 • מצוות (כח-ל): קרבנות ציבור: תמידין ומוספים (כח/א-ל/א); הפרת נדרים (ל/ב-יז)


ט. מעשי משה האחרונים: מלחמה ונחלות (סוף פרשת "מטות", "מסעי"; ל"א-ל"ו)

 • מלחמת מדין ושללה (לא)
 • נחלות שבטי עבר הירדן (לב)
 • כתיבת מסעי בני ישראל (לג/א-מט)
 • מצוַת הורשת הארץ ויושביה (לג/נ-נו)
 • "ארץ כנען לגבולותיה" (לד/א-טו)
 • שמות מַנְחִילֵי הארץ (לד/טז-כט)
 • ערי הלויים ומגרשיהם (לה/א-ח); ערי מקלט (לה/ט-לד)
 • מצוַת בת יורשת נחלה (לו)

חתימה לחלק השלישי של ספר במדבר: "אֵלֶּה הַמִּצְו‍ֹת וְהַמִּשְׁפָּטִים, אֲשֶׁר צִוָּה ה' בְּיַד מֹשֶׁה אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, בְּעַרְבֹת מוֹאָב עַל יַרְדֵּן יְרֵחוֹ" (לו/יג).

מבנה ותוכן בספר דברים ("משנה תורה")עריכה

חלק ראשון. "שמע ישראל"

(פרשות "דברים", "ואתחנן", "עקב"; פרקים א/א-יא/כה)


גורל העם וגורל משה: נאום ראשון (פרשת "דברים" ותחילת "ואתחנן"; א'-ד')
פתיחה: אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה אֶל כָּל יִשְׂרָאֵל בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן, בַּמִּדְבָּר בָּעֲרָבָה מוֹל סוּף בֵּין פָּארָן וּבֵין תֹּפֶל וְלָבָן וַחֲצֵרֹת וְדִי זָהָב. אַחַד עָשָׂר יוֹם מֵחֹרֵב דֶּרֶךְ הַר שֵׂעִיר עַד קָדֵשׁ בַּרְנֵעַ. וַיְהִי בְּאַרְבָּעִים שָׁנָה בְּעַשְׁתֵּי עָשָׂר חֹדֶשׁ בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ, דִּבֶּר מֹשֶׁה אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כְּכֹל אֲשֶׁר צִוָּה ה' אֹתוֹ אֲלֵהֶם. אַחֲרֵי הַכֹּתוֹ אֵת סִיחֹן מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר יוֹשֵׁב בְּחֶשְׁבּוֹן, וְאֵת עוֹג מֶלֶךְ הַבָּשָׁן אֲשֶׁר יוֹשֵׁב בְּעַשְׁתָּרֹת בְּאֶדְרֶעִי. בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן בְּאֶרֶץ מוֹאָב, הוֹאִיל מֹשֶׁה בֵּאֵר אֶת הַתּוֹרָה הַזֹּאת לֵאמֹר..." (א/א-ה).

 • דור המדבר אחרי חורב (א/א-ב/א): *מנוי שופטים, *המרגלים והמעפילים
 • כיבוש עבר הירדן בדור השני (ב/ב-ג/כב): *עשו, *מואב ועמון, *סיחון ועוג, *שבטי עבר הירדן
 • מר גורלו של משה ואזהרה לעם (ג/כג-ד/כד)
 • "ולמען תאריך ימים על האדמה" (ד/כה-מ)
 • חתימה מעין הפתיחה: ערי מקלט לאחר כיבושי משה בעבר הירדן (ד/מא-מט)


מבוא לחוקים ולמשפטים: נאום שמירת המצווֹת (סוף פרשת "ואתחנן", "עקב"; ה/א-יא/כה)
פתיחה: "וַיִּקְרָא מֹשֶׁה אֶל כָּל יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם: שְׁמַע יִשְׂרָאֵל אֶת הַחֻקִּים וְאֶת הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר אָנֹכִי דֹּבֵר בְּאָזְנֵיכֶם הַיּוֹם, וּלְמַדְתֶּם אֹתָם וּשְׁמַרְתֶּם לַעֲשֹׂתָם..." (ה/א).

 • בְּרִית חוֹרֵב וַעֲשֶׂרֶת הַדְּבָרִים (ה/א-ו/ג)
 • אהבה ונאמנות לדורות (ו/ד-ז/כו): אהבת ה' (ו/ד-ט); פן תשכח את ה' (ו/י-יט); כי ישאלך בנך (ו/כ-כה); בחירת ישראל לעומת גויי הארץ (ז)
 • נסיון חדש: מייסורי המדבר לברכת הארץ (ח)
 • "לא בצדקתך": חטא העגל (ט/א-י/יא)
 • מה שואל ה' מדור המדבר (י/יב-יא/ט)
 • שכר ועונש בארץ (יא/י-כה)


חלק שני. החוקים והמשפטים

(פרשות "ראה", "שֹפטים, "כי־תצא", ותחילת "כי־תבוא"; פרקים יא/כו-כו/יט)


ג. עבודה זרה וחוקות הגוים (תחילת פרשת "ראה"; יא/כו-יד/כא)
פתיחה לחוקים ולמשפטים במצוַת הברכה והקללה: "רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם בְּרָכָה וּקְלָלָה: אֶת הַבְּרָכָה אֲשֶׁר תִּשְׁמְעוּ אֶל מִצְוֹת ה' אֱלֹהֵיכֶם... וְהַקְּלָלָה אִם לֹא תִשְׁמְעוּ... וְהָיָה כִּי יְבִיאֲךָ ה' אֱלֹהֶיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתָּה בָא שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ, וְנָתַתָּה אֶת הַבְּרָכָה עַל הַר גְּרִזִים וְאֶת הַקְּלָלָה עַל הַר עֵיבָל... וּשְׁמַרְתֶּם לַעֲשׂוֹת אֵת כָּל הַחֻקִּים וְאֶת הַמִּשְׁפָּטִים, אֲשֶׁר אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם. אֵלֶּה הַחֻקִּים וְהַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תִּשְׁמְרוּן לַעֲשׂוֹת, בָּאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַן ה' אֱלֹהֵי אֲבֹתֶיךָ לְךָ לְרִשְׁתָּהּ, כָּל הַיָּמִים אֲשֶׁר אַתֶּם חַיִּים עַל הָאֲדָמָה..." (יא/כו-לב; יב/א).

 • מצוַת הברכה והקללה, עבודה זרה לעומת עבודת ה' (יא/כו-יב/יט); בשר חולין ובשר קדשים (יב/כ-כח)
 • עבודה זרה (יב/כט-יג/יט): תקלת עבודה זרה (יב/כט-יג/א); נביא לעבודה זרה (יג/ב-ו); המֵסית (יג/ז-יב); עיר הנדחת (יג/יג-יט)
 • "כי עם קדוש אתה" (יד/א-כא): חבלה בגוף (יד/א-ב); המותר והאסור בבהמה (יג/ג-ח); מכל אשר במים (יד/ט-י); הצִפור הטמא (יד/יא-כא)


ד. מצווֹת בארץ ובזמן (סוף פרשת "ראה"; יד/כב-טז/יז)

 • מעשרות (יד/כב-כט); שמיטת כספים והמצוָה להלווֹת (טו/א-יא); עבד עברי (טו/יב-יח)
 • בכור בהמה וצאן (טו/יט-כג); שלוש רגלים (טז): פסח (טז/א-ח); שבועות (טז/ט-יב); סוכות (טז/יג-יז)


ה. משפט, הנהגה, ומלחמה (פרשת "שֹפטים" ותחילת "כי־תצא"; טז/יח-כא/כג)

 • משפט צדק (טז/יח-כ); מזבח ה' (טז/כא-יז/א); משפט עבודה זרה (יז/ב-ז); מקום המשפט (יז/ח-יב)
 • המלך (יז/יג-כ); הכהן והלוי (יח/א-ח); לימוד מגויי הארץ מול שמיעה לנביא ה' (יח/ט-כב)
 • ערי מקלט ומשפט מות (יט/א-יג); הסגת גבול (יט/יד); עדות (יט/טו-כא)
 • מלחמה ושפיכת דם (כ/א-כא/ט): יציאה למלחמה (כ/א-ט); קריאה לשלום: ערים רחוקות לעומת עמי הארץ (כ/י-יח); עץ מאכל במצור (כ/יט-כ); עגלה ערופה (כא/א-ט)
 • אשת יפת תואר (כא/י-יד); משפט הבכורה (כא/טו-יז); בן סורר ומורה (כא/יח-כא); תלייה (כא/כב-כג)


ו. חוקים ומשפטים (סוף פרשת "כי־תצא" ותחילת "כי־תבוא"; כ"ב-כ"ו)

 • אבֵדת אחיך (כב/א-ג); הקֵם תקים (כב/ד); כלי גבר ושמלת אשה (כב/ה); שילוח הקֵן (כב/ו-ז); מעקה וכלאי הכרם (כב/ח-ט); שור וחמור, שעטנז (כב/י-יא); גדִלים (כב/יב)
 • טענת בתולים (כב/יג-יט); לא נמצאו בתולים (כב/כ-כא); אשת איש (כב/כב); נערה מאֹרשׂה ברצון (כב/כג-כד); נערה מאֹרשׂה באונס (כב/כה-כו); נערה בתולה אשר לא אֹרשׂה (כב/כח-כט)
 • אשת אביו (כג/א); האסורים לבוא בקהל ה' (כג/ב-ט); קדושת המחנה (כג/י-טו)
 • הסגרת עבד (כג/טז-יז); זנות (כג/יח-יט); נשך (כג/כ-כא); נדר (כג/כב-כד); כרם רֵעך וקמת רֵעך (כג/כה-כו)
 • ספר כריתות (כד/א-ד); אשה חדשה, רחַיִם ורכב (כד/ה-ו); גונב נפש מאחָיו (כד/ז); נגע הצרעת, זכרון מרים (כד/ח-ט); עבוט (כד/י-יג); שכר שכיר (כד/יד-טו); איש בחטאו יומתו (כד/טז); משפט גר יתום ואלמנה (כד/יז-יח); שכחה (כד/יט); עוללות (כד/כ-כב)
 • מכות, שור בדישו (כה/א-ד); יִבום וחליצה (כה/ה-י); בוֹשת (כה/יא-יב); אבן שלֵמה וצדק (כה/יג-טז); תמחה את זכר עמלק (כה/יז-יט)
 • ביכורים וקריאתם (כו/א-יא); ביעור מעשרות וּוִדּוּיָם (כו/יב-טו); חתימה: עם סגולה לה' (כו/טז-יט)

חתימה לחלק השני של ספר דברים, החוקים והמשפטים: "הַיּוֹם הַזֶּה ה' אֱלֹהֶיךָ מְצַוְּךָ לַעֲשׂוֹת אֶת הַחֻקִּים הָאֵלֶּה וְאֶת הַמִּשְׁפָּטִים, וְשָׁמַרְתָּ וְעָשִׂיתָ אוֹתָם בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשֶׁךָ. אֶת ה' הֶאֱמַרְתָּ הַיּוֹם לִהְיוֹת לְךָ לֵאלֹהִים וְלָלֶכֶת בִּדְרָכָיו, וְלִשְׁמֹר חֻקָּיו וּמִצְו‍ֹתָיו וּמִשְׁפָּטָיו וְלִשְׁמֹעַ בְּקֹלוֹ. וַה' הֶאֱמִירְךָ הַיּוֹם לִהְיוֹת לוֹ לְעַם סְגֻלָּה כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר לָךְ, וְלִשְׁמֹר כָּל מִצְו‍ֹתָיו. וּלְתִתְּךָ עֶלְיוֹן עַל כָּל הַגּוֹיִם אֲשֶׁר עָשָׂה, לִתְהִלָּה וּלְשֵׁם וּלְתִפְאָרֶת, וְלִהְיֹתְךָ עַם קָדֹשׁ לַה' אֱלֹהֶיךָ כַּאֲשֶׁר דִּבֵּר" (כו/טז-יט).


חלק שלישי. דברי משה האחרונים

(סוף פרשת "כי־תבוא", "נִצבים", "וילך", "האזינו", "וזאת הברכה"; פרקים כ"ז-ל"ד)


ז. הברכה והקללה (סוף "כי תבוא", "נִצבים"; כ"ז-ל')
מצוַת הברית בכניסה לארץ: "וַיְצַו מֹשֶׁה וְזִקְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הָעָם לֵאמֹר: שָׁמֹר אֶת כָּל הַמִּצְוָה אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם הַיּוֹם. וְהָיָה בַּיּוֹם אֲשֶׁר תַּעַבְרוּ אֶת הַיַּרְדֵּן אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ, וַהֲקֵמֹתָ לְךָ אֲבָנִים גְּדֹלוֹת... וַיְצַו מֹשֶׁה אֶת-הָעָם בַּיּוֹם הַהוּא לֵאמֹר: אֵלֶּה יַעַמְדוּ לְבָרֵךְ אֶת הָעָם עַל הַר גְּרִזִים בְּעָבְרְכֶם אֶת הַיַּרְדֵּן... וְאֵלֶּה יַעַמְדוּ עַל הַקְּלָלָה בְּהַר עֵיבָל... וְעָנוּ הַלְוִיִּם וְאָמְרוּ אֶל כָּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל קוֹל רָם..." (כז/א; כז/יא-יג).

 • מצוַת האבנים (כז/א-ח); היום הזה נהיֵית לעם (כז/ט-י); מצוַת מענה הארורים (כז/יא-כו)
 • דברי הברכה: "והיה אם שמוע" (כח/א-יד)
 • דברי הקללה: "והיה אם לא תשמע" (פרשה אחת ארוכה, כח/טו-סח); סיום (כח/סט)

סיום דברי הברית: "אֵלֶּה דִבְרֵי הַבְּרִית אֲשֶׁר צִוָּה ה' אֶת מֹשֶׁה לִכְרֹת אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּאֶרֶץ מוֹאָב, מִלְּבַד הַבְּרִית אֲשֶׁר כָּרַת אִתָּם בְּחֹרֵב" (כח/סט).
פתיחה לפרשת התשובה: "וַיִּקְרָא מֹשֶׁה אֶל כָּל יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם: אַתֶּם רְאִיתֶם אֵת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה ה' לְעֵינֵיכֶם בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם, לְפַרְעֹה וּלְכָל עֲבָדָיו וּלְכָל אַרְצוֹ..." (כט/א).

 • חסדי ה' לישראל (כט/א-ח); אזהרת הברית (כט/ט-כח)
 • תשובה ושכרה (ל/א-י); לא בשמים היא (ל/יא-יד); חתימה: ברכה וקללה (ל/טו-כ)

חתימה: "רְאֵה נָתַתִּי לְפָנֶיךָ הַיּוֹם אֶת הַחַיִּים וְאֶת הַטּוֹב, וְאֶת הַמָּוֶת וְאֶת הָרָע. אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם, לְאַהֲבָה אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ לָלֶכֶת בִּדְרָכָיו, וְלִשְׁמֹר מִצְוֹתָיו וְחֻקֹּתָיו וּמִשְׁפָּטָיו... וְאִם יִפְנֶה לְבָבְךָ וְלֹא תִשְׁמָע... הַעִדֹתִי בָכֶם הַיּוֹם אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ: הַחַיִּים וְהַמָּוֶת נָתַתִּי לְפָנֶיךָ, הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה, וּבָחַרְתָּ בַּחַיִּים לְמַעַן תִּחְיֶה אַתָּה וְזַרְעֶךָ. לְאַהֲבָה אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ, לִשְׁמֹעַ בְּקֹלוֹ וּלְדָבְקָה בוֹ, כִּי הוּא חַיֶּיךָ וְאֹרֶךְ יָמֶיךָ, לָשֶׁבֶת עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּע ה' לַאֲבֹתֶיךָ, לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב לָתֵת לָהֶם" (ל/טו-כ).


ח. מות משה ("וילך", "האזינו", "וזאת הברכה"; ל"א-ל"ד)

 • לקראת השיר: ה' אלהיך הוא עֹבר לפניך (לא/א-ו); מצוַת הַקְהֵל (לא/ז-יג); כתבו לכם את השירה הזאת (לא/יד-ל)
 • שִׁירַת "הַאֲזִינוּ" (לב/א-מג)
 • בעקבות השיר: כי הוא חייכם (לב/מד-מז); ושמה לא תבוא (לב/מח-נב)
 • ברכת משה (לג/א-כט): ויהי בישֻרון מלך, ראובן (לג/א-ו); יהודה (לג/ז); לוי (לג/ח-יא); בנימין (לג/יב); יוסף (לג/יג-יז); זבולון ויששכר (לג/יח-יט); גד (לג/כ-כא); דן ונפתלי (לג/כב-כג); אשר, אשריך ישראל (לג/כד-כט)
 • וימת שם משה עבד ה' (לד/א-יב)נספחיםעריכה

מבוא כלליעריכה

שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.

מטרתו של הדף הזה להציג את מבנהו ואת תוכנו של כל אחד מספרי התורה על פי חלוקתו הטבעית. חלוקה כזו מבוססת על סימנים ספרותיים שהקורא בתורה מרגיש אותם היטב בעת קריאתו, כגון צורות של פתיחה לנושא חדש או לחתימתו, מִלות מפתח, ושינויים בסגנון הכתיבה או בנושא הכתיבה. חלוקה זו אינה מבוססת על חלוקת הפרקים (אם כי מציינים בה בסוגריים את מספרי הפרקים והפסוקים).

החלוקה כאן מבוססת גם על חלוקת הפרשות בתורה (פתוחות וסתומות), כי חלוקת הפרשות רגישה אף היא לאותם סימנים ספרותיים. ברוב המכריע של המקומות בחלוקה שלנו שיש בהם כותרת לנושא חדש, תהיה גם התחלתה של פרשה חדשה. אבל לפעמים תחת כותרת אחת תהיה יותר מפרשה אחת.

החלוקה כאן היא בהכרח סובייקטיבית במידה רבה, בכך שהיא מביעה את הבנתו של מי שכתב אותה, ואף מייצגת את השקפתו הכללית על המבנה הספרותי של התורה. בגלל זה ממוקם הדף במרחב האישי של מחברו. אבל בו בזמן הוא גם מוענק לכלל הציבור ברשיון חופשי בתוך סביבת ויקי, דבר המאפשר לכל אחד שרוצה בכך לשנות אותו, לשפר אותו לפי הבנתו, ולערוך אותו מחדש לפי שיטתו בתוך המרחב האישי שלו או בשיתוף עם אחרים במרחב ה"ביאור" של ויקיטקסט.

להלן כמה דוגמאות לשיטת העבודה:

א. רצף של נרטיב: בשורת יצחק ובשורת סדום משולבים בסיפור אחד (בראשית י"ח-י"ט). אותם אישים מבשרים את שתי הבשורות (אברהם אף "הולך עמם לשלחם" בדרכם לסדום), ופניית ה' לאברהם אודות סדום נעשית בזמן שהוא "עודנו עומד לפני ה'" אחרי בשורת יצחק ("היפלא מה' דבר..."). הקורא מרגיש שאין שום עצירה ברצף בין שני העניינים והם שזורים זה בזה. כמובן שקיימת אפשרות טכנית לפרק את הנרטיב הזה לשני חלקים כאשר החלק השני מתחיל ב"ויבואו שני האנשים סדומה בערב...", וכך בדיוק עשה מחלק הפרקים. אבל הקורא שאינו ער לחלוקת הפרקים לא מרגיש התחלה חדשה בתחילת פרק י"ט אלא שזה המשך ישיר של אותו סיפור. ונראה שגם חלוקת הפרשות הרגישה בכך, ולכן בנוסח המסורה כל הסיפור הכפול והמשולב הזה נחשב לרצף אחד, הכל פרשה אחת יחסית ארוכה. וכך עשינו גם אנו בחלוקתו של ספר בראשית לנושאים, והחשבנו את כל הסיפור הזה לנרטיב אחד.

ב. שינויים בנושא ובסגנון: חלוקת ה"מאקרו" של כל אחד מספרי התורה לחלקים גדולים היא די ברורה ברוב הספרים, אבל קצת פחות ברורה ומורכבת יותר בספר דברים. רוב רובו של ספר דברים הוא נאומים בגוף ראשון, כאשר בסופו של כל נאום יש חתימה קצרה בגוף שלישי. הנאום הראשון קצר יחסית, ויש בו נימה של תוכחה אישית על ידי משה. אבל הנאום השני ארוך מאוד והוא מהווה את רוב הספר. נאום זה בחלקו הראשון אף הוא בנימה של תוכחה אישית של משה, אבל אחר כך הוא עובר לפירוט הרחב והטכני של "החוקים והמשפטים" (שהוא לבד מהווה כחצי מספר דברים). מצד אחד הקורא בהחלט מבחין בסגנון המיוחד של הנאומים האלה בגוף ראשון, ומרגיש היטב את החתימות הבולטות שבאות בסופם בגוף שלישי. אבל מצד שני הקורא גם מרגיש את המעבר החד בתוכן, מנאומי תוכחה כלליים ל"חוקים ומשפטים" מפורטים, מה עוד שמיד לפני חלק "החוקים והמשפטים" באה פתיחה מיוחדת בדמות הציווי על "הברכה והקללה" (דבר שבולט עוד יותר בגלל שציווי זה גם חוזר על עצמו אחרי "החוקים והמשפטים").

לכן בחלוקה של ספר דברים נעשה כאן נסיון להציג ביחד את ההבדלים בסגנון ואת המעברים בתוכן. דבר זה נעשה על ידי תיאורו של התחלת הנאום השני כהקדמה לחוקים ומשפטים, וגם על ידי הבלטת כל הפתיחות והחתימות למיניהם שנמצאים בספר דברים. בסופו של דבר הגדרנו שלושה חלקים עיקריים בספר דברים: "שמע ישראל" (נאומי תוכחה), "החוקים והמשפטים", ו"דברי משה האחרונים", כאשר נאום התוכחה בסוף החלק הראשון הוא גם הקדמה לחלק השני. כך ניסינו להביע את התחושות השונות של הקורא בספר דברים ואף לעשות בהם קצת סדר.

לאחר חמשת החומשים, יש גם פרספקטיבה כללית שמתחיל בהשוואת מבנה ה"מאקרו" בספר שמות מול ספר במדבר, ולאחר מכן במבנה הכללי של התורה כולה.

דברי מבוא על מבנה ותוכן בספרי התורהעריכה

ספר בראשיתעריכה

המילה "תולדות" היא מילת המפתח ומושג המפתח לאורך כל ספר בראשית. אצל אומות העולם, "תולדות" זה משהו טבעי ודי צפוי. ברכת הילדים וריבויים, וההמשכיות מדור לדור בארצם, באים כמעט תמיד כדבר של מה-בכך. וזוהי משמעותן העמוקה של רשימות ה"תולדות" הרבות והארוכות בספר בראשית.

לעומת זה אצל האבות ובניהם הדברים הפוכים: ה"תולדות" המעטים שלהם נולדים רק לאחר קשיים רבים וסכנות, וגם אחיזתם בארץ נמצאת בסכנה מתמדת (וכך גם חייהם). ואף לאחר הולדתו של הדור החדש, לפעמים על ידי נס גלוי או נס נסתר, עצם קיומו עדיין מאויים תמיד על ידי סכנת הכחדה. מעשה אבות סימן לבנים.

רשימות של תולדות, והכרזות מראש על "תולדותיו" של אדם, הם הסימן המובהק לחלוקתו של ספר בראשית לחלקים ולחטיבות.

לגבי יצחק אבינו, אין חטיבה בספר בראשית המיועדת לסיפורו (ל"תולדותיו"). וחוץ מהמעשה של יצחק ואבימלך (כו/א-לג) אין בכלל סיפורים שמתרכזים בו דווקא. "תולדותיו" של יצחק, דמות פסיבית בתורה, הן בעצם תולדותיהם של בניו: עשו-אדום ויעקב-ישראל.

ספר שמותעריכה

שלושת החלקים הגדולים בספר שמות די ברורים: משעבוד לגאולה, מעמד הר סיני, ומלאכת המשכן. החלק השלישי והאחרון בולט לקורא בגלל תחושה כפולה של עוז והדר מצד אחד, ושל עומס וצפיפות ספרותית ("density") מצד שני, שתיהן בו בזמן. תחושת ההדר באה על ידי התיאור המופלא של מלאכת המחשבת בבניית המשכן, ותחושת העומס והצפיפות הספרותיים באה בגלל ריבוי הפרטים ופרטי-הפרטים (שהם גם כפולים לפני ואחרי סיפור חטא העגל). עומס זה משתקף ברשימת הנושאים העמוסה לחלק זה של ספר שמות.

מעשה חטא העגל חותך לשניים את החלק האחרון של ספר שמות על מלאכת המשכן. לפניו ולאחריו באים פסוקים בודדים על איסור המלאכה ביום השבת, והם מהווים לו מסגרת (את המרכיבים האלה הבלטנו על ידי צבעים מיוחדים). מיקומו של המעשה הקשה הזה יוצר תחושה של נפילה אצל הקורא, תחושה המאזנת באופן שלילי את תחושת העוז וההדר במלאכת המשכן. המיקום גם מבליט את מרכזיותו של משה, כי רק דרכו היה אפשר להשיג רחמים מאת ה' לאחר חטא העגל, ורק דרכו מאפשר ה' את בניית משכנו ואת העבודה שבו, המהווים תיקון לחטא העגל.

שני מקומות בספר שמות בולטים במיוחד לקורא, הן בצורת כתיבתם והן בסגנונם הספרותי: שירת הים ו"עשרת הדברים". את שניהם הבלטנו על ידי צבע מיוחד.

על חטיבת המעבר בספר שמות ("נסיונות בדרך להר סיני"), וחטיבת המעבר המקביל לו בספר במדבר ("נסיונות ומאורעות בדרך לערבות מואב"), ועל המבנה הכללי המקביל של שני הספרים, ראו להלן.

ספר ויקראעריכה

שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


ספר במדברעריכה

כמו בחלק האחרון של ספר שמות, אותה תחושה כפולה בדיוק (של עוז והדר מצד אחד, ושל עומס וצפיפות מצד שני) נמצאת גם בקריאתו של החלק הראשון בספר במדבר. חלק זה על סדר חנייתם ונסיעתם של המחנות במדבר מסביב למשכן, הוא המשכו הישיר של מלאכת המשכן בסוף ספר שמות, וגם הוא מתואר ברוב הדר וכבוד שבאים לידי ביטוי על ידי כתיבתם של הפרטים ופרטי-הפרטים. הצפיפות הספרותית הזו משתקפת ברשימת הנושאים העמוסה לחלק זה של ספר במדבר.

בסוף החלק הראשון של ספר במדבר נפגש הקורא בסימן חתימה מובהק, דהיינו שני הפסוקים המסכמים ("ויהי בנסוע הארון...", "ובנֻחֹה יאמר...") שלפניהם נו"ן הפוכה וכן לאחריהם.

על חטיבת המעבר בספר שמות ("נסיונות בדרך להר סיני"), וחטיבת המעבר המקביל לו בסוף החלק השני של ספר במדבר ("נסיונות ומאורעות בדרך לערבות מואב"), ועל המבנה הכללי המקביל של שני הספרים, ראו להלן.

ספר דבריםעריכה

שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.

שני מקומות בספר דברים בולטים במיוחד לקורא, הן בצורת כתיבתם והן בסגנונם הספרותי: "עשרת הדברים" ושירת "האזינו". את שניהם הבלטנו על ידי צבע מיוחד כמו שעשינו בספר שמות.

ספר שמות וספר במדבר (השוואת מבנה)עריכה

שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


ספר שמות וספר במדבר

השוואת מבנה

ספר שמות ספר במדבר
ג. מלאכת המשכן א. על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו
ב. מעמד הר סיני ב. וירב העם
←נסיונות בדרך להר סיני← ←נסיונות ומאורעות בדרך לערבות מואב←
א. משעבוד לגאולה ג. בערבות מואב על ירדן ירחו
פרשת ימי המילואים בספר ויקרא

החלק הראשון של ספר במדבר ("עַל פִּי ה' יַחֲנוּ וְעַל פִּי ה' יִסָּעוּ") הוא המשך ישיר והשלמה לחלק האחרון של ספר שמות ("מלאכת המשכן"). לאחר הקמת המשכן נקבעו סדרי החנייה של מחנה הלויים מסביב למשכן ועבודתם בו, וכן נקבעו סדרי החנייה של מחנות בני ישראל במעגל החיצוני, וגם סדרי נסיעתו במדבר של המחנה כולו.

רק נושא אחד הקשור למשכן ועבודתו, דהיינו ימי המילואים של הכהנים, נותק מהקשרו ושולב בתוך ספר ויקרא (ח'-י') בעבודת הכהנים בקרבנות. מבחינת הזמן והרצף, פרשה זו קשורה לחנוכת המזבח בספר במדבר (ז').

בחלק האחרון של ספר שמות על מלאכת המשכן, הרצף קטוע באמצע ע"י אזהרות על השבת שבתוכם מעשה העגל (לא/יב-לה/ג). וכן בחלק הראשון של ספר במדבר על סדרי המחנות ונסיעתם, הרצף קטוע ע"י קובץ של מצווֹת (ה'-ו'), שניתן לראות בחלק מפרטיו רמזים לתגובה חיובית למעשה העגל.

בסוף החלק הראשון של ספר שמות ("משעבוד לגאולה") יש חלק מעבר שכולל נסיעות במדבר, ומתאפיין בתלונות (ביניהן "מי מרה") ובמחלמה, עד שמגיעים בני ישראל על סף תחנתם האחרונה בספר שמות (דהיינו להר סיני). וכן בסוף החלק השני של ספר במדבר ("וירב העם") יש גם כן חלק מעבר שכולל נסיעות במדבר, ומתאפיין אף הוא בתלונות (ביניהן "מי מריבה") ובמחלמות, עד שמגיעים בני ישראל לתחנתם האחרונה בספר במדבר, דהיינו לערבות מואב על ירדן ירחו.

חמישה חומשי תורה (מבנה כללי)עריכה

(בהכנה)

עיצוב להדפסה בכיוון אופקיעריכה

כדי להדפיס את המבנה לחומש אחד על דף אחד, עדיף להדפיס אותו על דף שלם של נייר רגיל (A4 או letter size של ארה"ב) בכיוון אופקי (landscape).

לאחר הכותרת (כגון "מבנהו ותוכנו של ספר בראשית") יש להדפיס את הטקסט בתוך טבלה בת שלושה טורים. להלן דוגמה לחומש בראשית (והעיקרון זהה לכל החומשים):

מבנהו ותוכנו של ספר בראשית
חלק ראשון. ראשית האדם חלק שני. אבות ישראל חלק שלישי. בני ישראל
א. מאדם ועד נח (פרשת "בראשית"; א/א-ו/ח)
 • מעשה בראשית: מלאכת שמים וארץ (א/א-ב/ג)
 • מעשה גן עדן (ב/ד-ג/כד); קין והבל (ד/א-כו)
 • "ספר תולדות אדם" עד נח (ה/א-ו/ח)

ב. מנח ועד אברהם (פרשת "נח"; ו/ט-יא/לב)

 • "תולדות נח": המבול (ו/ט-ח/יד); ברכות ואזהרות לאחר המבול (ח/טו-ט/ז); ברית עולם (ט/ח-יז); ברכה וקללה (ט/יח-כט)
 • "תולדות בני נח": משפחות בני נח (י/א-לב); דור הפלגה (יא/א-ט)
 • "תולדות בני שם" עד תרח ואברהם (יא/י-לב)
ג. אברהם וניסיונותיו (פרשות "לך לך", "וירא", "חיי שרה"; יב/א-כה/יח)

ניסיונות ראשונים

 • "לך לך" והבטחת ה' על הארץ (יב/א-ט); אברם במצרים: פרעה ושרי (יב/י-יג/ד)
 • פרידה מלוט והבטחת ה' (יג/ה-יח)

אל תירא אברם

 • מלחמת המלכים והצלת לוט משביו (יד); ברית בין הבתרים (טו)
 • שרי והגר: הולדת ישמעאל (טז); ברית מילה והבטחת ה' על יצחק (יז)
 • מעשה האנשים-המלאכים: בשורת יצחק והצלת לוט מהפיכת סדום (פרשה אחת ארוכה, יח-יט)

נסיונות אחרונים וברכת הזרע

 • אברהם בגרר: אבימלך ושרה (פרק כ); הולדת יצחק ועזיבת הגר (כא/א-כא)
 • אברהם ואבימלך: "ויכרתו ברית בבאר שבע" (כא/כב-לד)
 • ניסיון אחרון: עקידת יצחק (כב/א-יט); בני נחור אחי אברהם (כב/כ-כד)
 • מעשים אחרונים: קבורת שרה במערת המכפלה (כג); אליעזר ורבקה (כד)
 • מות אברהם ותולדות שאר בניו (כה/א-יח)

ד. "תולדות יצחק": יעקב ועשו (פרשות "תולדֹת", "ויצא", "וישלח"; כה/יט-לו/מג)

 • יעקב ועשו: ימים ראשונים (כה/יט-לד)
 • יצחק ואבימלך (כו/א-לג)
 • יעקב ועשו: הברכות (כו/לד-כח/ט)
 • יעקב בחרן (פרשה אחת ארוכה, כח/י-לב/ג)
 • יעקב ועשו: פיוס (לב/ד-לג/יז)
 • יעקב בכנען עד מות אביו (לג/יח-לה/כט)
  • מעשה דינה בשכם (לג/יח-לד/לא); קיום הנדר בבית-אל (לה/א-ח); מברכת "ישראל" בבית-אל ועד קבורת יצחק בחברון (לה/ט-כט)
 • תולדות עשו (לו)
ה. "תולדות יעקב": יוסף ואחיו (פרשות "וישב", "מקץ", "ויגש", "ויחי"; ל"ז-נ')

יעקב ובניו בארץ

 • מכירת יוסף (לז); יהודה ותמר (לח)

יוסף במצרים

 • יוסף בבית פוטיפר (לט); יוסף בבית הסוהר (מ)
 • שלטון יוסף (פרשה אחת ארוכה, מא/א-מד/יז): חלומות פרעה ועליית יוסף לגדולה (מא); "ויבֹאוּ אחי יוסף" (מב/א-מד/יז)

יעקב ובניו יורדים למצרים

 • התוַדעות יוסף לאחיו, וירידת יעקב ובניו למצרים (מד/יח-מו/ז)
 • שמות בני ישראל הבאים מצרימה (מו/ח-כז)
 • יעקב ובניו במצרים עם יוסף (מו/כח-מז/כז)

סוף ימיו של יעקב

 • "אל נא תקברני במצרים" (מז/כח-לא); ברכת יעקב לאפרים ולמנשה (מח)
 • ברכות יעקב לבניו וצוואתו (מט-נ)