משנה תרומות ג ב

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת תרומות · פרק ג · משנה ב | >>

נפלה אחת מהן לתוך החולין, אינה מדמעתן.

נפלה שניה למקום אחר, אינה מדמעתן.

נפלו שתיהן למקום אחד, מדמעות כקטנה שבשתיהן.

משנה מנוקדת

נָפְלָה אַחַת מֵהֶן לְתוֹךְ הַחֻלִּין, אֵינָהּ מְדַמַּעְתָּן.

נָפְלָה שְׁנִיָּה לְמָקוֹם אַחֵר, אֵינָהּ מְדַמַּעְתָּן.
נָפְלוּ שְׁתֵּיהֶן לְמָקוֹם אֶחָד,
מְדַמְּעוֹת כַּקְּטַנָּה שֶׁבִּשְׁתֵּיהֶן.

נוסח הרמב"ם

נפלה אחת מהן,

לתוך החולין - אינה מדמעתן.
נפלה שניה,
למקום אחר - אינה מדמעתן.
נפלו שתיהן,
למקום אחד - מדמעות, כקטנה שבשתיהן.

פירוש הרמב"ם

התרומה, כשנפל ממנה חלק במאה חלקים מחולין, מוציאים מן הכל חלק אחד ויהיה תרומה, ויהיה כל השאר מותר, ויהיו חולין כמו שהיו. ועוד יתבאר לך זה, כי התרומה עולה באחד ומאה.

אבל אם נפל חלק מתרומה בפחות ממאה חלקים מחולין, יהיה הכל מדומע, ועניינו דבר מעורב ב"דמע" שהוא התרומה כמו שבארנו פעמים במה שקדם (בדמאי פ"א מ"ג ופ"ד מ"א ולעיל פ"א מ"ח).

ואמר בכאן, שאם היתה תרומה ראשונה שנפל בה הספק, והשנית שהוציא אחר כך, האחת גדולה מן האחרת, ויהיה באחת על דרך הדמיון סאה ובשניה סאתיים, ונפלו השלוש סאין בחולין, צריכין אנו לדעת שיעור אותן חולין, ונחשב כי סאה תרומה נפלה בהם והיא קטנה שבשתיהן, ואם היתה באותן חולין מאה סאין תעלה במאה ואחד, ואם הוא פחות יהיה הכל מדומע:

פירוש רבינו שמשון

כבר פירשתיה:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

מדמעות כקטנה שבשתיהן - כשיעור השניה שהיא קטנה שבשתיהן, ואם יש בחולין מאה כנגד הקטנה אין נעשים מדומע, אלא נוטל מן החולין כשיעור אלו השתי תרומות שנפלו בהן ונותנן לכהן והשאר חולין כמו שהיו:

פירוש תוספות יום טוב

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

נפלה אחת מהן וכו':    לפרש מאי דקתני ברישא דבין ראשונה בין שנייה אינה מדמעת בפני עצמה קאתי השתא וכן אם אכל זר שתיהן משלם כקטנה שבשתיהן וחומשה וכיצד הוא עושה בשתיהן נותנן לכהן אחד ונוטל מן הכהן דמי הגדולה כך כתוב שם בפ"ה דהל' תרומות ויש ממנו בירושל':

נפלה שנייה למקום אחר:    כך צריך להיות:

אינה מדמעתן:    כ' ה"ר יהוסף ז"ל ברוב הספרים גרסי' מדמעתן בנו"ן וצ"ל דקאי אחולין שנזכרו לעיל וה"ק אינה מדמעתן לאותן חולין ויש ס"א דגרסי' מדמעת ע"כ:

תפארת ישראל

יכין

נפלו שתיהן למקום אחד מדמעות בקטנה שבשתיהן:    דביש ק' נגד התרומה השנייה שהיא היא הקטנה שבשניהן נוטל מהמדומע כשיעור ב' התרומות ונותנן לכהן והשאר מותר:

בועז

פירושים נוספים