מצוה:לבנות את בית הבחירה


לבנות את בית הבחירה

מצוה זו אינה נוהגת בזמן הזה

וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם. (שמות כה, ח)

בחז"ל
משנה: מסכת מידות, פרק ב
תלמוד בבלי: מסכת סנהדרין, דף כ (עמ' ב)

בראשונים
משנה תורה: הלכות בית הבחירה, פרק א
ספר המצוות לרמב"ם: עשה כ    ספר החינוך: מצוה צה    ספר מצוות גדול: עשה קסג